W dn. 06.02.2020 r. pracownicy PP-P w Świdniku tj.: Dyrektor Dariusz Szałaj (pedagog specjalny), Katarzyna Latecka (psycholog – logopeda) oraz Agata Nazarewicz-Jonko (pedagog-neurologopeda-terapeuta SI) przeprowadzili w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Kozicach Dolnych zajęcia dla uczniów „Bezpieczni w sieci”. Były one poświęcone tematowi bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobom radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Dla rodziców odbyła się prelekcja pt.: „Dziecko w sieci”, mająca na celu uświadomienie zagrożeń jakie stwarza niekontrolowane korzystanie przez dzieci z Internetu oraz objawów uzależnienia, a także zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania negatywnym skutkom.