FAQ =  najczęstsze pytania i odpowiedzi

1. Jak mogę zgłosić dziecko na badania do Poradni ?

W celu zapisu na badanie lub zajęcia należy wypełnić kartę zgłoszeniową do Poradni – na miejscu w Poradni lub przesłać wypełnioną na adres mailowy poradni – info@poradnia.swidnik.pl.

https://poradnia.swidnik.pl/pliki/ – tu można pobrać Kartę zgłoszeniową.

2. Na jakie badania/zajęcia mogę zapisać dziecko do Poradni ?

Prowadzimy:

 • badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • terapię pedagogiczną dla dzieci w wieku 2 – 6 lat ułatwiającą start szkolny
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • pracę z rodziną
 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce szkolnej
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
 • grupy wsparcia dla rodziców, uczniów, nauczycieli
 • zajęcia aktywizujące wybór zawodu
 • biofeedback
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym

3. Czy wizyty w Poradni są płatne ?

Porady, badania i zajęcia organizowane w Poradni są bezpłatne.

4. Jakie są terminy oczekiwania na wizytę ?

Po złożeniu karty zgłoszeniowej (punkt 1.) w ciągu tygodnia wyznaczane są terminy badań – najczęściej termin oczekiwania na diagnozę to około miesiąca. W sytuacjach pilnych spotkanie odbywa się szybciej.

5. W jakich godzinach czynna jest Poradnia ?

Zapraszamy :
Poniedziałek – Czwartek : 8:00 – 18:00
Piątek: 8:00 – 15:00

6. Czy można zapisać dziecko prywatnie na wizytę w Poradni?

Porady, badania i zajęcia organizowane w Poradni są bezpłatne.  Nie ma możliwości wizyt prywatnych.

7. Czy są organizowane zajęcia dla rodziców ?

Tak, oczywiście w Poradni są także organizowane zajęcia dla rodziców. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – https://poradnia.swidnik.pl/oferta/.

8. Jakie zajęcia organizowane są dla dzieci?

Organizujemy wiele zajęć dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – https://poradnia.swidnik.pl/oferta/.

9. Czy moje dziecko może uzyskać u Państwa opinię lub orzeczenie ?

Tak, należy wypełnić kartę zgłoszeniową do Poradni – na miejscu w Poradni lub przesłać wypełnioną na adres mailowy poradni – info@poradnia.swidnik.pl. https://poradnia.swidnik.pl/pliki/ – tu można pobrać Kartę zgłoszeniową. Następnie zostanie wyznaczony termin diagnozy (w zależności od potrzeb – psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej). Zespól diagnostyczny następnie poinformuje rodziców o jej wynikach i możliwości otrzymania opinii lub orzeczenia, które przysługują dziecku z uwagi na stwierdzone trudności czy posiadaną niepełnosprawność.

10. Gdzie mogę uzyskać dokumentację potrzebną do wydania opinii/orzeczenie dla dziecka?

Wszelkie pliki do pobrania znajdują się pod tym adresem https://poradnia.swidnik.pl/pliki/. Proszę pamiętać, że pierwszym krokiem jest zgłoszenie dziecka do naszej Poradni – należy        wypełnić kartę zgłoszeniową do Poradni – na miejscu w Poradni lub przesłać wypełnioną na adres mailowy poradni – info@poradnia.swidnik.pl. Następnie zostanie wyznaczony termin wizyty. Diagnozy (w zależności od potrzeb – psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej).