Jak wspierać uczniów w okresie pandemii? – dyskusja panelowa

W dniu 23.03 2021 o godz. 16.00 odbyła się dyskusja panelowa z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej w Piaskach i  Katarzyna Latecką –psychologiem Danutą Walczak – pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku na temat:

„Jak wspierać uczniów w okresie pandemii?”

Organizatorami tego spotkania byli: dyrektor Agnieszka Kasprzak , w/ce dyrektor Aneta Porczyńska- Wierzbik ze Szkoły Podstawowej w Piaskach  i Katarzyna Latecką –psycholog, Danuta Walczak-pedagog  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku.

Celem spotkania było:

 1. Przedstawienie sytuacji psychologicznej uczniów w okresie pandemii w świetle badań przeprowadzonych w marcu 2020 r.
 2. Wskazanie nowych problemów jakie pojawiły się w pracy z uczniami i rodzicami w okresie pandemii.
 3. Ukazanie jak można wspierać uczniów w okresie pandemii – rozwiązania praktyczne.
 4. Wymiana doświadczeń w procesie wspierania uczniów i rodziców w okresie pandemii.

W spotkaniu wzięło udział 39 nauczycieli i koordynatorów zespołów wychowawczych klas.

Omówione zagadnienia, otrzymane materiały, wskazówki, propozycje mogą być pomocne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, w obecnej sytuacji pandemii.

                                                                                                            Katarzyna Latecka, Danuta Walczak

Tydzień zawodów – czas na strzał w 10 !

Tydzień zawodów – czas na strzał w 10 !

Lubelskie Kuratorium Oświaty, w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10”, zaplanowało działania służące pomocy w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących  w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał  w 10!”.

W ramach tej akcji uczniowie i rodzice będą mieli możliwość telefonicznego skontaktowania się     z doradcami zawodowymi, którzy będą  w określonych godzinach dyżurowali po wskazanymi niżej numerami telefonów. W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice mają możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.

Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się  w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań            o kształcenie  w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół.

W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Zarówno  w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.

Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień

 od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

· od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),

· od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

1) 81 747 35 26

2) 500 303 388

3) 509 731 851

4) 81 5341010

5) 815853106

6) 82 5664110

Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących      w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku doradca zawodowy pełni dyżur pod numerem tel. 817591510 w godzinach:

 poniedziałek  9.00 – 13.00

 wtorek 8.00 – 13.00

 środę 12.30 – 16.30

 czwartek 14.00 – 18.00

piątek 8.00 – 11.00

Jak wspierać ucznia w okresie pandemii? Dyskusja panelowa.

W dniu 16.02 2021  o godz. 16.00 odbyła się na platformie Teams dyskusja panelowa  z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej nr. 5 w Świdniku oraz Danutą Walczak – pedagogiem –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdniku na temat:

,, Jak wspierać uczniów w okresie pandemii?

Organizatorami  tego  spotkania byli: wicedyrektor Marzena Herda i Elżbieta Czerniak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, z ramienia Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku Danuta Walczak koordynator współpracy z placówką.

Celami spotkania było:

 1. Przedstawienie sytuacji psychologicznej uczniów w okresie pandemii w świetle  badań. (20 –21 marca 2020 r.).
 2. Wskazanie  nowych problemów jakie pojawiły się w pracy z uczniami i rodzicami w okresie pandemii.
 3. Ukazanie jak można wspierać uczniów w okresie pandemii – rozwiązania praktyczne.
 4. Wymiana doświadczeń w procesie wspierania uczniów i rodziców w okresie pandemii.

W spotkaniu wzięło udział 51 nauczycieli i koordynatorów zespołów wychowawczych klas. Omówione zagadnienia, otrzymane materiały, wskazówki, propozycje  mogą być pomocne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, w obecnej sytuacji pandemii.

Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Serdecznie zapraszamy rodziców i nauczycieli Przedszkola przy  Szkole Podstawowej nr 3 „W krainie Kubusia Puchatka” na konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w formie zdalnej.

Termin:

14 stycznia 2021 r.  godz. 14.00-17.00

Możliwe sposoby kontaktu:

 • e-mailowy:
 • telefoniczny: 793 180 223
 • Skype PPP Świdnik

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W OKRESIE FERII

Informujemy, że w okresie ferii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom telefonicznie, bez wcześniejszego umawiania się oraz stacjonarnie po ustaleniu godziny wizyty. 

Porady udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00.-18.00, w piątek w godzinach 8.00.-15.00 pod numerami telefonów: (81) 751-52-36 oraz (81) 759-15-10.

Ponadto przypominamy o możliwości bezpośredniego, całodobowego kontaktu z wybranym pracownikiem poradni mailowo za pomocą Poradni Online. 

Życzenia świąteczne

Świąt wypełnionych
radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i miłości.

Życzy

Dyrektor i Pracownicy

Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku

 

Grudniowe porady psychologa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku zaprasza na bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem. Przez najbliższe trzy tygodnie zapraszamy uczniów i rodziców uczniów placówek oświatowych z powiatu świdnickiego do skorzystania z tej formy wsparcia.

Telefoniczny dyżur psychologa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00, nr telefonu (81)751-52-36, (81) 759-15-10.

Jeżeli masz problem i chciałbyś wiedzieć, co możesz zrobić żeby sobie pomóc lub dowiedzieć się jakie są potencjalne rozwiązania – zadzwoń.

Funkcjonowanie Poradni w czerwonej strefie

Szanowni państwo

Informuję, iż mimo umieszczenia Powiatu Świdnickiego w strefie czerwonej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku pracuje w trybie stacjonarnym. Zarówno diagnozy, jak i wszystkie zaplanowane w rocznym planie formy pracy terapeutycznej są realizowane na terenie poradni. Zajęcia  realizujemy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Staramy się minimalizować ryzyko zakażenia poprzez dezynfekcję rąk, zachowywanie dystansu społecznego, używanie w czasie pracy przyłbic oraz maseczek, a także osłon na biurko, które ograniczają możliwość bezpośredniego kontaktu diagnosty z osobą diagnozowaną.

Materiały używane do diagnozy są dezynfekowane środkami wirusobójczymi, pomieszczenia po każdej osobie wietrzymy i  dezynfekujemy za pomocą lamp UV-C.

W celu zmniejszenia możliwości zarażenia zajęcia grupowe są organizowane w mniej licznych zespołach. Z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów społecznych proszę o ścisłe przestrzeganie godzin umówionych wizyt. Równocześnie z przykrością muszę poinformować, że na teren poradni wchodzą tylko dzieci umówione wcześniej na wizytę, rodzice zaś oczekują na dziecko poza budynkiem poradni. Preferujemy kontakt za pomocą środków elektronicznych, choć istnieje możliwość osobistego wypełniania dokumentów na terenie poradni oraz składania ich do skrzynki podawczej. Wszystkie ograniczenia mają na celu zabezpieczenie Państwa oraz pracowników poradni przed ewentualnym zarażeniem i uniknięcie paraliżu pracy poradni. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się przejść przez ten trudny okres.

Jeśli potrzebują państwo wsparcia zapraszam do poradni jednak hasło  „Zostań w domu chroń życie” znowu jest aktualne.

Dyrektor PPP w Świdniku
Dariusz Szałaj