Sieć współpracy i samokształcenia logopedów

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW

11.02.2020

W miłej atmosferze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się kolejne już spotkanie 11 logopedów powiatu świdnickiego. Wspólne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i inspirują nas do szukania nowych rozwiązań w terapii. Tym razem zapoznałyśmy się z Kartami Oceny Języka dziecka z Afazją (KOJD) oraz z Testem do Badania Opóźnionego Rozwoju Mowy (KOLD). Zaprezentowana została też metoda Lax Vox – prosty i skuteczny sposób na domknięcie fałd głosowych bez dodatkowego wysiłku, a tym samym rozluźnienia mięśni krtani. W dalszej części spotkania przedstawiona została oferta Instytutu Edukacji Logopedycznej oraz nastąpiła prezentacja nowości wydawniczych – Strefa Logopedy i Dyslalia Obwodowa.

To spotkanie zachęciło nas do spotkania się ponownie 😉

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na kolejne spotkanie w dniu 28 kwietnia 2019 r. godzina 16.30
Miejsce spotkania : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku
ul. K.C. Norwida 2 a

Informacja dotycząca profilaktyki zdrowotnej

OGŁOSZENIE
Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku oraz Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej prosimy o nieprzyprowadzanie do poradni dzieci chorych (z kaszlem, katarem, gorączką).

Prelekcja „Dziecko w sieci” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozicach Dolnych

W dn. 06.02.2020 r. pracownicy PP-P w Świdniku tj.: Dyrektor Dariusz Szałaj (pedagog specjalny), Katarzyna Latecka (psycholog – logopeda) oraz Agata Nazarewicz-Jonko (pedagog-neurologopeda-terapeuta SI) przeprowadzili w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Kozicach Dolnych zajęcia dla uczniów „Bezpieczni w sieci”. Były one poświęcone tematowi bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobom radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Dla rodziców odbyła się prelekcja pt.: „Dziecko w sieci”, mająca na celu uświadomienie zagrożeń jakie stwarza niekontrolowane korzystanie przez dzieci z Internetu oraz objawów uzależnienia, a także zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania negatywnym skutkom.

Spotkanie dyrektorów, psychologów i pedagogów szkolnych z pracownikami poradni

Szanowni Państwo, dyrektorzy,
pedagodzy i psycholodzy szkolni
placówek powiatu świdnickiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku zaprasza na spotkanie dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych placówek powiatu świdnickiego z pracownikami poradni. Spotkanie odbędzie się 22.10.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie poradni, ul. C.K. Norwida 2 a.
W programie m.in. wspomaganie szkół w realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania placówek oświatowych i poradni, omówienie form współpracy między poradnią a placówkami szkolnymi, sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i pracownicy PPP w Świdniku