ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIASKACH

Zajęcia integracyjne:
W dniu 21.10.2022 r. , z inicjatywy Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Piaskach, odbyły się zajęcia integracyjne w klasie II. Osobami prowadzącymi byli pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku.
Cele zajęć:
– integracja zespołu klasowego,
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
– tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym,
– rozwijanie umiejętności autoprezentacji.
Podczas zajęć uczestnicy dzielili się informacjami o sobie i brali udział w
zabawach integracyjnych. Wykorzystano metody aktywizujące tj.: burzę
mózgów, metodę plakatu, metodę stacji zadaniowych. Na koniec spotkania
uczniowie podzielili się swoimi refleksjami. Organizatorzy zajęć otrzymali
pozytywne informacje zwrotne od wszystkich uczniów, co oznacza, że tego typu
spotkania korzystnie wpływają na funkcjonowanie zespołu klasowego i są przez
dzieci lubiane.
Organizatorzy zajęć:
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaskach Agnieszka Kasprzak
– Wicedyrektor Aneta Porczyńska- Wierzbik
Prowadzący:
– Katarzyna Latecka- psycholog
– Agata Nazarewicz – Jonko – pedagog
– Danuta Walczak – pedagog

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI

W  ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku pracownicy naszej Poradni
p. Danuta Walczak i p. Anna Michalec wraz z nauczycielkami dwóch grup zerowych przeprowadzili w dniu 27.04.2022 roku zajęcia pod nazwą:  „Bądź bezpieczny w sieci”. Aktualnie jest  to temat ważny, ponieważ coraz młodsze dzieci korzystają z Internetu. Z  uwagi na zagrożenia jakie mogą wypływać w związku z poruszaniem się dzieci w sieci internetowej prowadzący postanowili przybliżyć im zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomić płynące z niego zagrożenia.

Cele zajęć:

  • poznanie przez  dzieci  najważniejszych zastosowań Internetu,

  • przybliżenie   dzieciom informacji o  zaletach i zagrożeniach  Internetu,

  • przekazanie dzieciom informacji, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia w sieci.

Uczestnicy zajęć poprzez zabawę, taniec, oglądanie filmu edukacyjnego, pracę plastyczną w grupach uczyli się jak bezpiecznie korzystać z sieci internetowej.

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny              i wśród przyjaciół 

życzy Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Świdniku.

Trening koncentracji uwagi – MEMORKI

Od października rozpoczęliśmy nowy cykl

treningu koncentracji uwagi

Memorki”

Zajęcia kierowane są – podobnie jak w latach poprzednich – do uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej. Nowością w tym roku są zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV.

Trening rozpoczął się na początku października i potrwa do czerwca 2022 roku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są realizowane w małych 4-osobowych grupach. Głównym celem treningu jest wypracowanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi oraz samodzielnej relaksacji i uważności. W klasach IV podejmowana jest również tematyka związana z efektywnym uczeniem się.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów:

mgr Beatę Adamek-Stawczyk tel. 81/7515236 wew. 37

mgr Dorotę Grabowską-Oleszczuk tel. 81/7515236 wew.39