BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI

W  ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku pracownicy naszej Poradni
p. Danuta Walczak i p. Anna Michalec wraz z nauczycielkami dwóch grup zerowych przeprowadzili w dniu 27.04.2022 roku zajęcia pod nazwą:  „Bądź bezpieczny w sieci”. Aktualnie jest  to temat ważny, ponieważ coraz młodsze dzieci korzystają z Internetu. Z  uwagi na zagrożenia jakie mogą wypływać w związku z poruszaniem się dzieci w sieci internetowej prowadzący postanowili przybliżyć im zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomić płynące z niego zagrożenia.

Cele zajęć:

  • poznanie przez  dzieci  najważniejszych zastosowań Internetu,

  • przybliżenie   dzieciom informacji o  zaletach i zagrożeniach  Internetu,

  • przekazanie dzieciom informacji, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia w sieci.

Uczestnicy zajęć poprzez zabawę, taniec, oglądanie filmu edukacyjnego, pracę plastyczną w grupach uczyli się jak bezpiecznie korzystać z sieci internetowej.

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny              i wśród przyjaciół 

życzy Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Świdniku.

Trening koncentracji uwagi – MEMORKI

Od października rozpoczęliśmy nowy cykl

treningu koncentracji uwagi

Memorki”

Zajęcia kierowane są – podobnie jak w latach poprzednich – do uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej. Nowością w tym roku są zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV.

Trening rozpoczął się na początku października i potrwa do czerwca 2022 roku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są realizowane w małych 4-osobowych grupach. Głównym celem treningu jest wypracowanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi oraz samodzielnej relaksacji i uważności. W klasach IV podejmowana jest również tematyka związana z efektywnym uczeniem się.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów:

mgr Beatę Adamek-Stawczyk tel. 81/7515236 wew. 37

mgr Dorotę Grabowską-Oleszczuk tel. 81/7515236 wew.39

Jak wspierać uczniów w okresie pandemii? – dyskusja panelowa

W dniu 23.03 2021 o godz. 16.00 odbyła się dyskusja panelowa z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej w Piaskach i  Katarzyna Latecką –psychologiem Danutą Walczak – pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku na temat:

„Jak wspierać uczniów w okresie pandemii?”

Organizatorami tego spotkania byli: dyrektor Agnieszka Kasprzak , w/ce dyrektor Aneta Porczyńska- Wierzbik ze Szkoły Podstawowej w Piaskach  i Katarzyna Latecką –psycholog, Danuta Walczak-pedagog  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku.

Celem spotkania było:

  1. Przedstawienie sytuacji psychologicznej uczniów w okresie pandemii w świetle badań przeprowadzonych w marcu 2020 r.
  2. Wskazanie nowych problemów jakie pojawiły się w pracy z uczniami i rodzicami w okresie pandemii.
  3. Ukazanie jak można wspierać uczniów w okresie pandemii – rozwiązania praktyczne.
  4. Wymiana doświadczeń w procesie wspierania uczniów i rodziców w okresie pandemii.

W spotkaniu wzięło udział 39 nauczycieli i koordynatorów zespołów wychowawczych klas.

Omówione zagadnienia, otrzymane materiały, wskazówki, propozycje mogą być pomocne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, w obecnej sytuacji pandemii.

                                                                                                            Katarzyna Latecka, Danuta Walczak