Życzenia świąteczne

Świąt wypełnionych
radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i miłości.

Życzy

Dyrektor i Pracownicy

Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku

 

Grudniowe porady psychologa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku zaprasza na bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem. Przez najbliższe trzy tygodnie zapraszamy uczniów i rodziców uczniów placówek oświatowych z powiatu świdnickiego do skorzystania z tej formy wsparcia.

Telefoniczny dyżur psychologa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00, nr telefonu (81)751-52-36, (81) 759-15-10.

Jeżeli masz problem i chciałbyś wiedzieć, co możesz zrobić żeby sobie pomóc lub dowiedzieć się jakie są potencjalne rozwiązania – zadzwoń.

Sieć współpracy i samokształcenia logopedów

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW

11.02.2020

W miłej atmosferze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się kolejne już spotkanie 11 logopedów powiatu świdnickiego. Wspólne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i inspirują nas do szukania nowych rozwiązań w terapii. Tym razem zapoznałyśmy się z Kartami Oceny Języka dziecka z Afazją (KOJD) oraz z Testem do Badania Opóźnionego Rozwoju Mowy (KOLD). Zaprezentowana została też metoda Lax Vox – prosty i skuteczny sposób na domknięcie fałd głosowych bez dodatkowego wysiłku, a tym samym rozluźnienia mięśni krtani. W dalszej części spotkania przedstawiona została oferta Instytutu Edukacji Logopedycznej oraz nastąpiła prezentacja nowości wydawniczych – Strefa Logopedy i Dyslalia Obwodowa.

To spotkanie zachęciło nas do spotkania się ponownie 😉

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na kolejne spotkanie w dniu 28 kwietnia 2019 r. godzina 16.30
Miejsce spotkania : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku
ul. K.C. Norwida 2 a

Informacja dotycząca profilaktyki zdrowotnej

OGŁOSZENIE
Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku oraz Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej prosimy o nieprzyprowadzanie do poradni dzieci chorych (z kaszlem, katarem, gorączką).

Prelekcja „Dziecko w sieci” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozicach Dolnych

W dn. 06.02.2020 r. pracownicy PP-P w Świdniku tj.: Dyrektor Dariusz Szałaj (pedagog specjalny), Katarzyna Latecka (psycholog – logopeda) oraz Agata Nazarewicz-Jonko (pedagog-neurologopeda-terapeuta SI) przeprowadzili w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Kozicach Dolnych zajęcia dla uczniów „Bezpieczni w sieci”. Były one poświęcone tematowi bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobom radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Dla rodziców odbyła się prelekcja pt.: „Dziecko w sieci”, mająca na celu uświadomienie zagrożeń jakie stwarza niekontrolowane korzystanie przez dzieci z Internetu oraz objawów uzależnienia, a także zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania negatywnym skutkom.