Nabór na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

Uwaga, trwa nabór na nowy rok szkolny 2019/2020 na przedstawione poniżej zajęcia:
– zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
– zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi „Memorki” (kl. I-II);
– zajęcia kształtujące rozwój emocjonalno – społeczny:
• „Pogodne dziecko” – kl. I-II
• „Od złości do radości” – kl. III – IV
• „Klub rozwoju osobistego” – kl. V – VII (gr. I) i kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe (gr. II);
– zajęcia grupowe „Trening ortograficzny” kl. IV – VI;
– zajęcia dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej „Uważne ucho” (kl. II – III);
– zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce „Matematyczne potyczki” (szkoła podstawowa);
– zajęcia ortograficzne z trudnościami w prawidłowym pisaniu „Ortograficzna i kaligraficzna corrida” (szkoła podstawowa);
– zajęcia dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej (szkoła podstawowa);
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z grupy ryzyka dysleksji (kl. I – III);
– zajęcia indywidualne z elementami terapii ręki (szkoła podstawowa).

Sieć współpracy i samokształcenia

W dniach 27.05.2019 r. i 13.06.2019 r. odbyły się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia zainicjowane przez  p. Leszka Kalickiego wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 oraz p. Danutę Walczak, pedagoga  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku.

Tematem spotkania w dniu 27.05.2019 r. były: ,,Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Na spotkaniu  omówiono                 i przeanalizowano przepisy prawa oświatowego zawierające najistotniejsze zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej, której odbiorcami są dzieci, uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni. Skupiono się na zagadnieniach pomocy organizowanej jest dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów o wybitnych uzdolnieniach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla tych uczniów organizowana jest wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 5 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną, a także wziąć udział    w zajęciach warsztatowych.
Tematem drugiego spotkania było praktyczne opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) i Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia oraz nowe zadania nauczyciela w świetle pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez nauczyciela wspomagającego ze Szkoły Podstawowej nr 5, dotyczyły teorii i praktyki opracowania i wdrażania IPET. Wzbogacone zostały o film edukacyjny „Moje dziecko nie słyszy” dotyczący problematyki ucznia              z mutyzmem wybiórczym.
Spotkania były okazją do integracji środowisk szkoła – poradnia, poznania wzajemnych potrzeb oraz zasobów. Tego typu spotkania wpływają na wzajemny rozwój zarówno Szkoły Podstawowej nr 5, jak i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku i będą kontynuowane                    w najbliższym czasie. Kolejne terminy zostały zaplanowane na następny rok szkolny.


Bezpieczeństwo w sieci

W odpowiedzi na zainteresowanie rodziców tematem „Bezpieczeństwa w sieci” (Prelekcja dla rodziców dn. 3 kwietnia 2019 r. w Przedszkolu nr 7 w Świdniku prowadzona przez psychologa-Katarzynę Latecką i pedagoga- Agatę Nazarewicz-Jonko) umieszczamy przykładowe adresy:

 • www. buliba.pl – gry dla dzieci od drugiego roku życia,
 • www.ciufcia.pl – zabawy rozwijające zaprojektowane przez psychologów,
 • www.domowyprzedszkolak.pl z serwisem Lulandia dla najmłodszych.-gry edukacyjne dla dzieci w wieku 2–6 lat, kolorowanki, j.angielski, liczby, litery,
 • www.dzieci.wp.pl -gry, zabawy, bajki, komiksy, multimedia, kartki elektroniczne,
 • www.lippyandmessy.pl – j. angielski dla najmłodszych,
 • www.przedszkolaki.sieciaki.pl
 • www.planetaedukacji.pl – serwis edukacyjny dla dzieci w wieku 4–7 lat,
 • www.sieciaki.pl
  oraz wyszukiwarki bezpiecznych stron dla dzieci:
 • www.lupiko.pl,
 • www.minigogle.pl,
 • www.dzieci.stronypolskie.pl.

Szkoła dla rodziców

Jeżeli zależy Ci na budowaniu lepszych relacji             z dzieckiem

Zapraszamy na warsztaty dla rodziców

„Szkoła dla Rodziców”

Czas trwania programu : 10 spotkań raz w tygodniu

terminy i miejsce zajęć:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
wtorki od 02.04.2019 r.
w godz. 16:00 – 18:00

prowadzący:
mgr Barbara Bryk – psycholog PPP
mgr Katarzyna Latecka – psycholog PPP

zgłoszenia:
telefonicznie: (81) 751-52-36
osobiście: sekretariat poradni