ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIASKACH

Zajęcia integracyjne:
W dniu 21.10.2022 r. , z inicjatywy Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Piaskach, odbyły się zajęcia integracyjne w klasie II. Osobami prowadzącymi byli pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku.
Cele zajęć:
– integracja zespołu klasowego,
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
– tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym,
– rozwijanie umiejętności autoprezentacji.
Podczas zajęć uczestnicy dzielili się informacjami o sobie i brali udział w
zabawach integracyjnych. Wykorzystano metody aktywizujące tj.: burzę
mózgów, metodę plakatu, metodę stacji zadaniowych. Na koniec spotkania
uczniowie podzielili się swoimi refleksjami. Organizatorzy zajęć otrzymali
pozytywne informacje zwrotne od wszystkich uczniów, co oznacza, że tego typu
spotkania korzystnie wpływają na funkcjonowanie zespołu klasowego i są przez
dzieci lubiane.
Organizatorzy zajęć:
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaskach Agnieszka Kasprzak
– Wicedyrektor Aneta Porczyńska- Wierzbik
Prowadzący:
– Katarzyna Latecka- psycholog
– Agata Nazarewicz – Jonko – pedagog
– Danuta Walczak – pedagog