Naszym celem jest:
Zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom, nauczycielom, rodzicom w tworzeniu warunków wspomagania dziecka w rozwoju.

Osobom zgłaszającym się do nas gwarantujemy wysoką jakość świadczonej pomocy psychologicznej pedagogicznej, logopedycznej, profesjonalne doradztwo zawodowe, przyjazne warunki wspomagania w rozwoju.

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież w wieku 0 – 18 lat zamieszkującą na terenie Powiatu Świdnickiego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jedyną publiczną bezpłatną placówką tego typu w Powiecie Świdnickim.

Prowadzimy:

 • badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • terapię pedagogiczną dla dzieci w wieku 2 – 6 lat ułatwiającą start szkolny
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • pracę z rodziną
 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce szkolnej
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
 • grupy wsparcia dla rodziców, uczniów, nauczycieli
 • psychoedukację
 • zajęcia aktywizujące wybór zawodu
 • biofeedback
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wieku 0 – 6 lat


Ponadto:

W szczególnych, wymagających tego przypadkach przeprowadzamy badania na terenie domu rodzinnego dziecka.