Pliki dostępne do pobrania:

Oświadczenie RODO

Wniosek o wydanie opinii

Formularze w formacie PDF
(wydrukowanie do ręcznego wypełnienia)

 1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
 2. OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ UCZNIA DZIECKA
 3. OPINIA O UCZNIU DZIECKU NA POTRZEBY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE I NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 4. OPINIA O UCZNIU DZIECKU NA POTRZEBY ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
 5. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA DLA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 6. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA DLA UCZNIA
 7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE KSZTAŁCENIE SPECJALNE I WWR
 8. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 9. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
 10. WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY O DIAGNOZĘ

Pliki dostępne do pobrania:

(Formularze z możliwością zapisu: wypełnianie, wydrukowanie, zapisywanie, wprowadzanie zmian)

 1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
 2. OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ UCZNIA DZIECKA
 3. OPINIA O UCZNIU DZIECKU NA POTRZEBY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE I NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 4. OPINIA O UCZNIU DZIECKU NA POTRZEBY ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
 5. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA DLA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 6. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA DLA UCZNIA
 7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE KSZTAŁCENIE SPECJALNE I WWR
 8. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 9. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA