Pliki dostępne do pobrania:

Formularze w formacie PDF
(wydrukowanie do ręcznego wypełnienia)

 1. OPINIA O UCZNIU DZIECKU NA POTRZEBY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE WWR
 2. OPINIA O UCZNIU DZIECKU NA POTRZEBY ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
 3. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA DLA UCZNIA
 4. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA DLA DZIECKA PRZEDSZKOLE
 5. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE KSZTAŁCENIE SPECJALNE I WWR
 6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
 8. WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY O DIAGNOZĘ

Pliki dostępne do pobrania:

(Formularze z możliwością zapisu: wypełnianie, wydrukowanie, zapisywanie, wprowadzanie zmian)

 1. OPINIA O UCZNIU DZIECKU NA POTRZEBY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE WWR
 2. OPINIA O UCZNIU DZIECKU NA POTRZEBY ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
 3. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA DLA UCZNIA
 4. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA DLA DZIECKA PRZEDSZKOLE
 5. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE KSZTAŁCENIE SPECJALNE I WWR
 6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA