Prelekcja „Dziecko w sieci” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozicach Dolnych

W dn. 06.02.2020 r. pracownicy PP-P w Świdniku tj.: Dyrektor Dariusz Szałaj (pedagog specjalny), Katarzyna Latecka (psycholog – logopeda) oraz Agata Nazarewicz-Jonko (pedagog-neurologopeda-terapeuta SI) przeprowadzili w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Kozicach Dolnych zajęcia dla uczniów „Bezpieczni w sieci”. Były one poświęcone tematowi bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobom radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Dla rodziców odbyła się prelekcja pt.: „Dziecko w sieci”, mająca na celu uświadomienie zagrożeń jakie stwarza niekontrolowane korzystanie przez dzieci z Internetu oraz objawów uzależnienia, a także zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania negatywnym skutkom.

Spotkanie dyrektorów, psychologów i pedagogów szkolnych z pracownikami poradni

Szanowni Państwo, dyrektorzy,
pedagodzy i psycholodzy szkolni
placówek powiatu świdnickiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku zaprasza na spotkanie dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych placówek powiatu świdnickiego z pracownikami poradni. Spotkanie odbędzie się 22.10.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie poradni, ul. C.K. Norwida 2 a.
W programie m.in. wspomaganie szkół w realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania placówek oświatowych i poradni, omówienie form współpracy między poradnią a placówkami szkolnymi, sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i pracownicy PPP w Świdniku

Nabór na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

Uwaga, trwa nabór na nowy rok szkolny 2019/2020 na przedstawione poniżej zajęcia:
– zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
– zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi „Memorki” (kl. I-II);
– zajęcia kształtujące rozwój emocjonalno – społeczny:
• „Pogodne dziecko” – kl. I-II
• „Od złości do radości” – kl. III – IV
• „Klub rozwoju osobistego” – kl. V – VII (gr. I) i kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe (gr. II);
– zajęcia grupowe „Trening ortograficzny” kl. IV – VI;
– zajęcia dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej „Uważne ucho” (kl. II – III);
– zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce „Matematyczne potyczki” (szkoła podstawowa);
– zajęcia ortograficzne z trudnościami w prawidłowym pisaniu „Ortograficzna i kaligraficzna corrida” (szkoła podstawowa);
– zajęcia dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej (szkoła podstawowa);
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z grupy ryzyka dysleksji (kl. I – III);
– zajęcia indywidualne z elementami terapii ręki (szkoła podstawowa).