Życzenia świąteczne

Świąt wypełnionych
radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i miłości.

Życzy

Dyrektor i Pracownicy

Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku

 

Grudniowe porady psychologa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku zaprasza na bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem. Przez najbliższe trzy tygodnie zapraszamy uczniów i rodziców uczniów placówek oświatowych z powiatu świdnickiego do skorzystania z tej formy wsparcia.

Telefoniczny dyżur psychologa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00, nr telefonu (81)751-52-36, (81) 759-15-10.

Jeżeli masz problem i chciałbyś wiedzieć, co możesz zrobić żeby sobie pomóc lub dowiedzieć się jakie są potencjalne rozwiązania – zadzwoń.

Funkcjonowanie Poradni w czerwonej strefie

Szanowni państwo

Informuję, iż mimo umieszczenia Powiatu Świdnickiego w strefie czerwonej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku pracuje w trybie stacjonarnym. Zarówno diagnozy, jak i wszystkie zaplanowane w rocznym planie formy pracy terapeutycznej są realizowane na terenie poradni. Zajęcia  realizujemy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Staramy się minimalizować ryzyko zakażenia poprzez dezynfekcję rąk, zachowywanie dystansu społecznego, używanie w czasie pracy przyłbic oraz maseczek, a także osłon na biurko, które ograniczają możliwość bezpośredniego kontaktu diagnosty z osobą diagnozowaną.

Materiały używane do diagnozy są dezynfekowane środkami wirusobójczymi, pomieszczenia po każdej osobie wietrzymy i  dezynfekujemy za pomocą lamp UV-C.

W celu zmniejszenia możliwości zarażenia zajęcia grupowe są organizowane w mniej licznych zespołach. Z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów społecznych proszę o ścisłe przestrzeganie godzin umówionych wizyt. Równocześnie z przykrością muszę poinformować, że na teren poradni wchodzą tylko dzieci umówione wcześniej na wizytę, rodzice zaś oczekują na dziecko poza budynkiem poradni. Preferujemy kontakt za pomocą środków elektronicznych, choć istnieje możliwość osobistego wypełniania dokumentów na terenie poradni oraz składania ich do skrzynki podawczej. Wszystkie ograniczenia mają na celu zabezpieczenie Państwa oraz pracowników poradni przed ewentualnym zarażeniem i uniknięcie paraliżu pracy poradni. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się przejść przez ten trudny okres.

Jeśli potrzebują państwo wsparcia zapraszam do poradni jednak hasło  „Zostań w domu chroń życie” znowu jest aktualne.

Dyrektor PPP w Świdniku
Dariusz Szałaj

 

Nabór na zajęcia

Uwaga, trwa nabór na nowy rok szkolny 2020/2021 na przedstawione poniżej zajęcia terapeutyczne:

– zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
– trening ambitnych przedszkolaków
– zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi „Memorki” (kl. I-II);
– zajęcia kształtujące rozwój emocjonalno – społeczny:
• „Pogodne dziecko” – kl. I-II
• „Od złości do radości” – kl. III – IV
• „Klub rozwoju osobistego” – kl. V – VII (gr. I) i kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe (gr. II);
– zajęcia grupowe „Trening ortograficzny” kl. IV – VI;
– zajęcia dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej „Uważne ucho”
kl. II i III;
– zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce „Matematyczne potyczki” (szkoła podstawowa);
– zajęcia ortograficzne z trudnościami w prawidłowym pisaniu „Ortograficzna i kaligraficzna corrida” (szkoła podstawowa);
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z grupy ryzyka dysleksji (kl. I – III);
– zajęcia indywidualne z elementami terapii ręki (szkoła podstawowa);
– Terapia EEG Biofeedback
– indywidualna terapia logopedyczna
– indywidualna terapia psychologiczna

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania dystansu społecznego, grupowe zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie poradni prowadzone będą w mniej licznych zespołach

Początek roku

Szanowni Państwo.

Zaczynamy nowy rok szkolny, informuję, iż od 1 września 2020  roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku będzie kontynuowała pracę w systemie stacjonarnym.

W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej pomocy w  warunkach uwzględniających aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz  potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz  naszym pracownikom wszelkie działania prowadzone w  naszej placówce będą przebiegały zgodnie z zachowaniem standardów i  procedur wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Edukacji Narodowej i  Ministerstwa Zdrowia.

Na terenie poradni w dalszym ciągu będziemy przeprowadzali tylko czynności niezbędne i konieczne. Duża część procesu diagnostycznego – wywiad, gromadzenie informacji o dziecku, oraz omówienie wyników badań będzie wykonywana telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów.

Od początku roku szkolnego 2020/2021 w poradni będą kontynuowane wszystkie dotychczas dostępne w ofercie formy pomocy dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie poradni będą realizowane w mniej licznych zespołach.

Podczas wizyty w poradni klienci poradni powinni stosować się do wytycznych i rekomendacji zawartych w wewnętrznych Procedurach postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Życząc wszystkim udanego nowego roku szkolnego zapraszam do poradni


Dariusz Szałaj
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku