OGŁOSZENIE
Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku oraz Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej prosimy o nieprzyprowadzanie do poradni dzieci chorych (z kaszlem, katarem, gorączką).