Szanowni Państwo, dyrektorzy,
pedagodzy i psycholodzy szkolni
placówek powiatu świdnickiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku zaprasza na spotkanie dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych placówek powiatu świdnickiego z pracownikami poradni. Spotkanie odbędzie się 22.10.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie poradni, ul. C.K. Norwida 2 a.
W programie m.in. wspomaganie szkół w realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania placówek oświatowych i poradni, omówienie form współpracy między poradnią a placówkami szkolnymi, sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i pracownicy PPP w Świdniku