Instytucje i podmioty świadczące usługi na rzecz wsparcia dzieci, uczniów i rodzin

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku
ul. C.K. Norwida 2a, 21-040 Świdnik

tel. 81 751 52 36

>> Kliknij, aby zobaczyć formy wsparcia <<
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Świdniku
ul. C.K. Norwida 4, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 89 45, 534 288 466

>> Kliknij, aby zobaczyć formy wsparcia <<
Centrum Usług Społecznych,
Sekcja Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny

Al. Lotników Polskich 5, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 69 00, 81 478 76 98

>> Kliknij, aby zobaczyć formy wsparcia <<
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
ul. E. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik

tel. 667 975 557, 607 955 551

>> Kliknij, aby zobaczyć formy wsparcia <<
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
ul. Kolejowa 5, 21-040 Świdnik

tel. 781 651 711

adres do korespondencji:
Al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik


>> Kliknij, aby zobaczyć formy wsparcia <<
Dzienne Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku
ul. Kościuszki 8, 21-040 Świdnik

tel. 81 751 43 49

>> Kliknij, aby zobaczyć formy wsparcia <<
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Kozicach Dolnych
Kozice Dolne-Kolonia 33, 21-050 Kozice Dolne-Kolonia

tel. 81 584 72 01, 667 923 323

>> Kliknij, aby zobaczyć formy wsparcia <<