Aktualności

13 czerwca 2023 r.

W ramach realizacji projektu Model Wsparcia Międzysektorowego odbyliśmy wizytę studyjną w Cieszynie w Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina w Cieszynie będące pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego. Placówka jako jedyna w Polsce prowadzi grupę przedszkolną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi metodą Routines Based Model, której pracę nadzoruje sam twórca Profesor Robin McWilliam. W ramach wizyty odbyły się także konsultacje, wymiana doświadczeń z koordynatorami projektu w Powiecie Cieszyńskim – dr Sylwią Wroną i Lucyną Legierską – warto dodać, że przedszkole testuje także nowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny. Dziękujemy także za spotkanie z Panią Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Katarzyną Marcol, Panią Burmistrz Miasta Cieszyna – Gabrielą Staszkiewicz, Panem Remigiuszem Jankowskim Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz dr Dorotą Prysak z Wydziału Pedagogiki Specjalnej. W wizycie wzięli udział koordynator wsparcia międzysektorowego i koordynator instytucji koordynującej w Powiat Świdnicki w Świdniku oraz przedstawiciele placówek z naszego powiatu oraz powiatu łęczyńskiego zainspirowani metodą terapii RBM. Dziękujemy Dyrektor Danucie Jankowskiej i kadrze Przedszkola Terapeutycznego za zaproszenie, podzielenie się swoimi doświadczeniami oraz gościnność.

 

 

31 maja 2023 r.

W dniu 31.05.2023 r. uczestniczyliśmy w Konferencji „Edukacja włączająca, dlaczego (by) nie?” podsumowującej realizację pilotażu SCWEW Świdnik przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku. Podczas konferencji promowaliśmy również Model Wsparcia Międzysektorowego. Dziękujemy za zaproszenie !

 

26 kwietnia 2023 r.

W dniach 20 i 21.04.2023r. uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej w ramach realizacji projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej. Był to kolejny etap – podsumowujący dotychczasowe działania zespołu projektowego oraz placówek, które organizują wsparcie dla dzieci, uczniów i rodzin w nowym modelu Model Wsparcia Międzysektorowego . Pracowaliśmy także nad dalszą koncepcją organizacji współpracy międzysektorowej.
W konferencji uczestniczyli: Dyrektor Poradni Dariusz Szałaj – koordynator współpracy międzysektorowej w Powiecie Świdnickim, Karolina Kuszewska – koordynator instytucji koordynującej.
Dziękujemy za inspirujący czas, możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami organizującymi wsparcie w całej Polsce.

15 marzec 2023 r.

Lokalna sieć wsparcia międzysektorowego
w Powiecie Świdnickim.
W dniu 14.03.2023 roku odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej Model Wsparcia Międzysektorowego Wzięli w nim udział: Romuald Gumienniak Członek Zarządu Powiat Świdnicki w Świdniku, realizatorzy projektu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku, Dyrektorzy i przedstawiciele placówek udzielających wsparcia w naszym powiecie – w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodzinie oraz organizacji pozarządowych . Spotkanie odbyło się w OWiT Świdnik i poświęcone było budowaniu lokalnej sieci wsparcia międzysektorowego na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin.
Dziękujemy za współpracę !

16 luty 2023 r.

Rozpoczynamy kolejny etap realizacji Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w naszym powiecie polegający na wypracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Dziękujemy wszystkim za współpracę!