Specjalistyczny punkt konsultacyjny

Informujemy, że w dniu 15.03.2018 r. (czwartek) w godz. 10:30 – 12:30 w Szkole Podstawowej w Dominowie odbędzie się Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny, w trakcie którego dla zainteresowanych osób udzielane będą konsultacje i porady przez psychologa mgr Elżbietę Smolińską i pedagoga – logopedę mgr Małgorzatę Trześniewską.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie dla dyrektorów, psychologów i pedagogów szkolnych placówek powiatu świdnickiego

Szanowni Państwo, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni  placówek powiatu świdnickiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku zaprasza na spotkanie dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych placówek powiatu świdnickiego z pracownikami poradni. Spotkanie odbędzie się 21.02.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie poradni, ul. C.K. Norwida 2 a.
W programie m.in. organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania placówek oświatowych i poradni, omówienie form współpracy między poradnią a placówkami szkolnymi, sprawy różne.