AWARIA SYSTEMU TELEFONICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj.21.05.2018 r. nastąpiła w poradni awaria sieci telefonicznej. Występują duże utrudnienia w połączeniach, uszkodzenie zostało przekazane do działu technicznego operatora. Usunięcie usterki nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. 

Pomagamy dzieciom osiągać sukcesy

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku szkolnym odbywają się w tutejszej poradni cyklicznie raz w tygodniu w małych grupach 4 – 6 osobowych. Dzieci pracują w oparciu
o własny program ćwiczeń autorek, który powstał na bazie ich doświadczeń zawodowych, umiejętności nabytych na szkoleniach, związanych ze stosowaniem różnorodnych metod terapii.

Cele zajęć:
● korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno- motorycznych
● wzmacnianie funkcji dobrze rozwiniętych
● doskonalenie technik szkolnych czytania i pisania
● wzmacnianie wiary we własne możliwości
● możliwość przeżycia sukcesu
● poprawa funkcjonowania dziecka w szkole
● wyrównywanie szans edukacyjnych.

Podczas zajęć dzieci uczestniczą w różnych rodzajach aktywności, poznają swoje mocne strony, uczą się pokonywania trudności, odnoszą sukcesy. Warunkiem skutecznych odziaływań terapeutycznych jest wsparcie i pomoc rodziców. Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, omawiamy przebieg zajęć, zachowanie dziecka, jego pracę, koncentrację. Uczymy rodziców jak pracować z dziećmi w domu, jak z nimi rozmawiać. Cieszymy się z każdego sukcesu dzieci objętych trapią, śledzimy ich losy na terenie szkoły. Wspieramy także nauczycieli w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wykorzystanie elementów terapii ręki.

Doskonalenie umiejętności czytania.

Działania plastyczne usprawniające rękę do rysowania i pisania.

Osoby prowadzące:
mgr Teresa Dobek-psycholog
mgr Danuta Walczak-pedagog

Harmonogram Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych w miesiącu kwietniu

Przedstawiamy harmonogram Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych, które będą prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej           w miesiącu kwietniu 2018 roku:

  1. 03.04.2018 r., godz. 8:00 – 12:00 – Przedszkole nr 4 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Dorota Grabowska-Oleszczuk, pedagog mgr Katarzyna Żuk-Kowalczyk;
  2. 06.04.2018 r., godz. 10:00-13:00 – Gimnazjum w Piaskach,  osoby prowadzące: psycholog mgr Anna Zielińska, psycholog mgr Barbara Bryk;
  3. 06.04.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Elżbieta Smolińska, pedagog-logopeda mgr Małgorzata Trześniewska;
  4. 09.04.2018 r., godz. 10:00 – 13:00 – Gimnazjum nr 1 w Świdniku, osoba prowadząca: psycholog mgr Anna Zielińska;
  5. 16.04.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 – Szkoła Podstawowa w Krzesimowie,  osoby prowadzące: psycholog mgr Elżbieta Smolińska, pedagog-logopeda mgr Małgorzata Trześniewska 
  6. 17.04.2018 r., godz. 15:00 – 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Beata Adamek – Stawczyk, pedagog mgr Renata Prystupa 
  7. 23.04.2018 r., godz. 10:00 – 13:00 – Gimnazjum w Bystrzejowicach, osoba prowadząca: psycholog mgr Anna Zielińska

Dla zainteresowanych osób udzielane będą konsultacje    i porady.

 

Serdecznie zapraszamy

Miesiąc wiedzy o autyzmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc wiedzy o autyzmie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku
2 kwietnia to Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.

W tym dniu wiele budynków na całym świecie oświetlonych jest na niebiesko – ta inicjatywa
„Na niebiesko dla autyzmu” rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.

 

W dniach:

06 kwietnia 2018 roku w godzinach 10:00 – 12:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku, ul. Norwida 2a, odbędą się konsultacje z psychologiem p. Barbarą Ciechańską.

09 kwietnia 2018 roku przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siostrzytowie pt. „Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan”. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z tematyką autyzmu, z charakterystycznymi cechami osób z autyzmem, pomoc w zrozumieniu ich problemów oraz trudności w rozumieniu świata, uwrażliwienie uczniów na osoby ze spektrum autyzmu, ich problemy i możliwości pomocy. Osoby prowadzące – p. Małgorzata Trześniewska – pedagog, logopeda i p. Elżbieta Smolińska – psycholog.

12 kwietnia 2018 roku w godzinach 10:00 – 12:00 na terenie Poradni, ul. Norwida 2a, odbędą się bezpłatne konsultacje z psychologiem p. Dorotą Grabowską – Oleszczuk i pedagogiem p. Dariuszem Szałajem – zapraszamy rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci, którzy obserwują niepokojące objawy, mogące świadczyć o całościowych zaburzeniach rozwojowych oraz nauczycieli i wychowawców uczestniczących w edukacji dziecka autystycznego w nawiązaniu do zindywidualizowanego procesu terapeutycznego.

13 kwietnia 2018 roku w godzinach 10:00 – 12:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku, ul. Norwida 2a, odbędą się konsultacje z pedagogiem p. Katarzyną Żuk-Kowalczyk i p. Katarzyną Jasińską – logopedą.

Im szybsza diagnoza – tym wcześniej podjęta terapia !!!

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Informujemy, że w dniu 28.03.2018 r. (środa) w godz. 10:00 – 13:00 w Szkole Podstawowej w Krępcu odbędzie się Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny, w trakcie którego dla zainteresowanych osób udzielane będą konsultacje i porady przez psychologa mgr Elżbietę Smolińską i pedagoga – logopedę mgr Małgorzatę Trześniewską.

Serdecznie zapraszamy.

Szkoła dla rodziców

Już jutro 21.03.2018 r. rusza kolejna edycja szkoły dla rodziców.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca – zainteresowanych, chcących rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu (81) 751-52-36.

Pierwsze spotkanie 21.03.2018 r. godz. 16:30.

Osoby prowadzące:

mgr Barbara Ciechańska – psycholog

mgr Anna Zielińska -psycholog   

Potyczki z dyskleksją

1 marca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie dla uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świdniku – „Potyczki z dysleksją”, czyli trening rozwijający funkcje percepcyjno-motoryczne potrzebne do płynnego czytania i poprawnego pisania. Zajęcia organizowane są od kilku lat i cieszą się dużą popularnością. Mają charakter cykliczny – odbywają się raz w tygodniu (czwartki) i obejmują 10 spotkań po 90 minut. W bieżącym roku szkolnym do grona prowadzących dołączyli pracownicy szkoły: pedagog szkolny pani Elżbieta Mulawa i nauczyciel języka polskiego – pani Małgorzata Żabińska. W inaugurującym spotkaniu dołączyło do nas wielu rodziców, którzy trenowali wspólnie z dziećmi.

Prowadzący zajęcia pracownicy P.P.P:
mgr Elżbieta Smolińska – psycholog ,
mgr Małgorzata Trześniewska – pedagog-logopeda

Specjalistyczny punkt konsultacyjny

Informujemy, że w dniu 15.03.2018 r. (czwartek) w godz. 10:30 – 12:30 w Szkole Podstawowej w Dominowie odbędzie się Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny, w trakcie którego dla zainteresowanych osób udzielane będą konsultacje i porady przez psychologa mgr Elżbietę Smolińską i pedagoga – logopedę mgr Małgorzatę Trześniewską.

Serdecznie zapraszamy.