Lekcja pokoju w warunkach wojennych. Odpowiedź na potrzeby nauczycieli

­

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA
w ramach programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów poszerza swoją działalność.

Ze względu na narastający kryzys uchodźczy wywołany agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, rozpoczynamy spotkania pod tytułem:

Lekcja pokoju w warunkach wojennych.

Odpowiedź na potrzeby nauczycieli

Celem spotkań jest możliwie szybka próba adaptacji klas, szkół i środowisk lokalnych do przyjęcia grup uczniów i nauczycieli zza wschodniej granicy. Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek oraz środę od godziny 16:00 do 19:00, na platformie Programu Wsparcia po zarejestrowaniu się na konkretną datę. Aby to zrobić trzeba mieć założone konto na platformie, wejść w szkolenia
w kalendarium oraz zapisać się na szkolenie w wybranym przez siebie terminie.

Zapraszamy na Platformę Specjalistyczno-Doradczą: www.pwpp.uksw.edu.pl 

Życzenia świąteczne

Wypełnionych radością i miłością Świąt Bożego Narodzenia     

Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i miłości.

Życzy

Dyrektor i Pracownicy

Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA w ramach programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli już działa.

Zapraszamy na Platformę Specjalistyczno-Doradczą: www.pwpp.uksw.edu.pl 

Aby korzystać z zasobów platformy należy założyć konto.

Platforma daje bezpłatny dostęp do skorzystania z wszechstronnych specjalistycznych szkoleń o tematyce psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej…

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Informujemy, iż Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje Program wsparcia skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych – pedagogów oraz psychologów. Jego głównym zadaniem jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19.

Program prowadzony jest we współpracy z ekspertami z Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej…

Nabór na zajęcia

Uwaga, trwa nabór na nowy rok szkolny 2021/2022 na przedstawione poniżej zajęcia terapeutyczne:


– zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
– trening aktywnego malucha
– grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne z elementami terapii ręki
– zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi „Memorki” (kl. I-II);
– zajęcia kształtujące rozwój emocjonalno – społeczny:
• „Pogodne dziecko” – kl. I-II
• „Szkoła pamięci” – kl. I-II
• „Od złości do radości” – kl. III – IV
• „Klub rozwoju osobistego” – kl. V – VII (gr. I) i kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe (gr. II);
– zajęcia indywidualne i grupowe „Trening ortograficzny” kl. IV – VI;
– zajęcia dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej „Uważne ucho”
kl. II i III;
– zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce „Matematyczne potyczki” (szkoła podstawowa);
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z grupy ryzyka dysleksji (kl. I – III);
– zajęcia indywidualne z elementami terapii ręki (szkoła podstawowa);
– Terapia EEG Biofeedback
– indywidualna terapia logopedyczna
– indywidualna terapia psychologiczna

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania dystansu społecznego, grupowe zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie poradni prowadzone będą w mniej licznych zespołach.

Początek roku

Szanowni Państwo.

Zaczynamy nowy rok szkolny, kolejny rok szkolny, który będzie realizowany w czasie trwającej pandemii wirusa SARS CoV-2.  

Informuję, iż od 1 września 2021  roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Świdniku będzie kontynuowała pracę w systemie stacjonarnym.

W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej pomocy w  warunkach uwzględniających aktualną sytuację epidemiologiczną w  kraju oraz  potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz  naszym pracownikom wszelkie działania prowadzone w  naszej placówce będą przebiegały zgodnie z zachowaniem standardów i  procedur wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Edukacji Narodowej i  Ministerstwa Zdrowia.

Na terenie poradni w dalszym ciągu będziemy przeprowadzali tylko czynności niezbędne i konieczne. Duża część procesu diagnostycznego – wywiad, gromadzenie informacji o dziecku, oraz omówienie wyników badań będzie wykonywana telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów.

Od początku roku szkolnego 2021/2022 w poradni będą kontynuowane wszystkie dotychczas dostępne w ofercie formy pomocy dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie poradni
w dalszym ciągu będą realizowane w mniej licznych zespołach.

Podczas wizyty w poradni klienci poradni powinni stosować się do wytycznych i rekomendacji zawartych w wewnętrznych Procedurach  postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Dzieci przejawiające objawy chorobowe: kaszel, katar, podwyższoną temperaturę nie będą przyjmowane.

Życząc wszystkim udanego nowego roku szkolnego zapraszam do poradni

Dariusz Szałaj
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku