Życzenia świąteczne

Wypełnionych radością i miłością Świąt Bożego Narodzenia     

Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i miłości.

Życzy

Dyrektor i Pracownicy

Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA w ramach programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli już działa.

Zapraszamy na Platformę Specjalistyczno-Doradczą: www.pwpp.uksw.edu.pl 

Aby korzystać z zasobów platformy należy założyć konto.

Platforma daje bezpłatny dostęp do skorzystania z wszechstronnych specjalistycznych szkoleń o tematyce psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej…

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Informujemy, iż Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje Program wsparcia skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych – pedagogów oraz psychologów. Jego głównym zadaniem jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19.

Program prowadzony jest we współpracy z ekspertami z Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej…

Nabór na zajęcia

Uwaga, trwa nabór na nowy rok szkolny 2021/2022 na przedstawione poniżej zajęcia terapeutyczne:


– zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
– trening aktywnego malucha
– grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne z elementami terapii ręki
– zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi „Memorki” (kl. I-II);
– zajęcia kształtujące rozwój emocjonalno – społeczny:
• „Pogodne dziecko” – kl. I-II
• „Szkoła pamięci” – kl. I-II
• „Od złości do radości” – kl. III – IV
• „Klub rozwoju osobistego” – kl. V – VII (gr. I) i kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe (gr. II);
– zajęcia indywidualne i grupowe „Trening ortograficzny” kl. IV – VI;
– zajęcia dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej „Uważne ucho”
kl. II i III;
– zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce „Matematyczne potyczki” (szkoła podstawowa);
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z grupy ryzyka dysleksji (kl. I – III);
– zajęcia indywidualne z elementami terapii ręki (szkoła podstawowa);
– Terapia EEG Biofeedback
– indywidualna terapia logopedyczna
– indywidualna terapia psychologiczna

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania dystansu społecznego, grupowe zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie poradni prowadzone będą w mniej licznych zespołach.

Początek roku

Szanowni Państwo.

Zaczynamy nowy rok szkolny, kolejny rok szkolny, który będzie realizowany w czasie trwającej pandemii wirusa SARS CoV-2.  

Informuję, iż od 1 września 2021  roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Świdniku będzie kontynuowała pracę w systemie stacjonarnym.

W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej pomocy w  warunkach uwzględniających aktualną sytuację epidemiologiczną w  kraju oraz  potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz  naszym pracownikom wszelkie działania prowadzone w  naszej placówce będą przebiegały zgodnie z zachowaniem standardów i  procedur wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Edukacji Narodowej i  Ministerstwa Zdrowia.

Na terenie poradni w dalszym ciągu będziemy przeprowadzali tylko czynności niezbędne i konieczne. Duża część procesu diagnostycznego – wywiad, gromadzenie informacji o dziecku, oraz omówienie wyników badań będzie wykonywana telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów.

Od początku roku szkolnego 2021/2022 w poradni będą kontynuowane wszystkie dotychczas dostępne w ofercie formy pomocy dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie poradni
w dalszym ciągu będą realizowane w mniej licznych zespołach.

Podczas wizyty w poradni klienci poradni powinni stosować się do wytycznych i rekomendacji zawartych w wewnętrznych Procedurach  postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Dzieci przejawiające objawy chorobowe: kaszel, katar, podwyższoną temperaturę nie będą przyjmowane.

Życząc wszystkim udanego nowego roku szkolnego zapraszam do poradni

Dariusz Szałaj
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku

Jak ułatwić uczniom powrót do szkoły po pandemii

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku proponuje zajęcia wspierające uczniów po powrocie do szkół z nauczania zdalnego.

Pracownicy poradni psychologiczno pedagogicznej w Świdniku przez najbliższe dwa tygodnie pomogą przeprowadzić w klasach zajęcia integracyjno – adaptacyjne, które wesprą uczniów w dostosowaniu się do nowych warunków po długim okresie nauki poza społecznością szkolną.

Prosimy koordynatorów pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach o kontakt w celu ustalenia terminów zajęć.

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały dla rodziców i nauczycieli

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Jak wspierać ucznia w okresie pandemii? Dyskusja panelowa.

W dniu 16.02 2021  o godz. 16.00 odbyła się na platformie Teams dyskusja panelowa  z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej nr. 5 w Świdniku oraz Danutą Walczak – pedagogiem –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdniku na temat:

,, Jak wspierać uczniów w okresie pandemii?

Organizatorami  tego  spotkania byli: wicedyrektor Marzena Herda i Elżbieta Czerniak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, z ramienia Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku Danuta Walczak koordynator współpracy z placówką.

Celami spotkania było:

  1. Przedstawienie sytuacji psychologicznej uczniów w okresie pandemii w świetle  badań. (20 –21 marca 2020 r.).
  2. Wskazanie  nowych problemów jakie pojawiły się w pracy z uczniami i rodzicami w okresie pandemii.
  3. Ukazanie jak można wspierać uczniów w okresie pandemii – rozwiązania praktyczne.
  4. Wymiana doświadczeń w procesie wspierania uczniów i rodziców w okresie pandemii.

W spotkaniu wzięło udział 51 nauczycieli i koordynatorów zespołów wychowawczych klas. Omówione zagadnienia, otrzymane materiały, wskazówki, propozycje  mogą być pomocne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, w obecnej sytuacji pandemii.

Funkcjonowanie Poradni w czerwonej strefie

Szanowni państwo

Informuję, iż mimo umieszczenia Powiatu Świdnickiego w strefie czerwonej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku pracuje w trybie stacjonarnym. Zarówno diagnozy, jak i wszystkie zaplanowane w rocznym planie formy pracy terapeutycznej są realizowane na terenie poradni. Zajęcia  realizujemy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Staramy się minimalizować ryzyko zakażenia poprzez dezynfekcję rąk, zachowywanie dystansu społecznego, używanie w czasie pracy przyłbic oraz maseczek, a także osłon na biurko, które ograniczają możliwość bezpośredniego kontaktu diagnosty z osobą diagnozowaną.

Materiały używane do diagnozy są dezynfekowane środkami wirusobójczymi, pomieszczenia po każdej osobie wietrzymy i  dezynfekujemy za pomocą lamp UV-C.

W celu zmniejszenia możliwości zarażenia zajęcia grupowe są organizowane w mniej licznych zespołach. Z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów społecznych proszę o ścisłe przestrzeganie godzin umówionych wizyt. Równocześnie z przykrością muszę poinformować, że na teren poradni wchodzą tylko dzieci umówione wcześniej na wizytę, rodzice zaś oczekują na dziecko poza budynkiem poradni. Preferujemy kontakt za pomocą środków elektronicznych, choć istnieje możliwość osobistego wypełniania dokumentów na terenie poradni oraz składania ich do skrzynki podawczej. Wszystkie ograniczenia mają na celu zabezpieczenie Państwa oraz pracowników poradni przed ewentualnym zarażeniem i uniknięcie paraliżu pracy poradni. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się przejść przez ten trudny okres.

Jeśli potrzebują państwo wsparcia zapraszam do poradni jednak hasło  „Zostań w domu chroń życie” znowu jest aktualne.

Dyrektor PPP w Świdniku
Dariusz Szałaj