Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Przedstawiamy harmonogram Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych, które będą prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miesiącu wrześniu 2018 roku:

1. 07.09.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 – Przedszkole nr 6 w Świdniku, osoby prowadzące: logopeda mgr Maria Karp
2. 10.09.2018 r., godz. 8:00-12:00 – Przedszkole nr 3 w Świdniku, Przedszkole nr 7 w Świdniku osoby prowadzące: pedagog mgr Katarzyna Żuk-Kowalczyk, logopeda mgr Katarzyna Jasińska
3. 10.09.2018 r., godz. 8:00-12:00 – Przedszkole nr 7 w Świdniku osoby prowadzące: pedagog mgr Katarzyna Żuk-Kowalczyk, logopeda mgr Katarzyna Jasińska
4. 12.09.2018 r., godz. 8:00 – 11:00 – Przedszkole nr 2 w Świdniku, , osoby prowadzące: psycholog mgr Joanna Ciechańska-Jędrasik, pedagog mgr Katarzyna Żuk-Kowalczyk
5. 17.09.2018 r., godz. 10:00 – 14:00 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku, logopeda mgr Maria Karp
6. 19.09.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 – Szkoła Podstawowa w Krępcu, osoby prowadzące: psycholog mgr Elżbieta Smolińska, pedagog-logopeda mgr Małgorzata Trześniewska
7. 24.09.2018 r., godz. 15:00 – 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Beata Adamek – Stawczyk, pedagog mgr Renata Prystupa
8. 24.09.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 – Szkoła Podstawowa w Jackowie, psycholog mgr Elżbieta Smolińska, pedagog-logopeda mgr Małgorzata Trześniewska
9. 25.09.2018 r., godz. 8:00 – 13:00 – Szkoła Podstawowa w Trawnikach, osoby prowadzące: psycholog mgr Dorota Grabowska-Oleszczuk, psycholog mgr Beata Adamek – Stawczyk, pedagog mgr Renata Prystupa
10. 25.09.2018 r., godz. 8:00 – 12:00 Przedszkole nr 3 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr : pedagog mgr Katarzyna Żuk-Kowalczyk, logopeda mgr Katarzyna Jasińska
11. 26.09.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 Szkoła Podstawowa w Piaskach, osoby prowadzące: psycholog mgr Teresa Dobek, pedagog mgr Danuta Walczak
12. 26.09.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 Szkoła Podstawowa w Krzesimowie, osoby prowadzące: psycholog mgr Elżbieta Smolińska, pedagog mgr Małgorzata Trześniewska
13. 27.09.2018 r., godz. 14:00 – 17:00 Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Elżbieta Smolińska, psycholog mgr Dorota Grabowska-Oleszczuk, pedagog mgr Małgorzata Trześniewska
14. 27.09.2018 r., godz. 9:00 – 12:00  Szkoła Podstawowa nr 5, osoby prowadzące: psycholog mgr Teresa Dobek, pedagog mgr Danuta Walczak
15. 28.09.2018 r., godz. 8:00-11:00  Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Elżbieta Smolińska, pedagog mgr Małgorzata Trześniewska

AWARIA SYSTEMU TELEFONICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj.21.05.2018 r. nastąpiła w poradni awaria sieci telefonicznej. Występują duże utrudnienia w połączeniach, uszkodzenie zostało przekazane do działu technicznego operatora. Usunięcie usterki nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. 

Pomagamy dzieciom osiągać sukcesy

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku szkolnym odbywają się w tutejszej poradni cyklicznie raz w tygodniu w małych grupach 4 – 6 osobowych. Dzieci pracują w oparciu
o własny program ćwiczeń autorek, który powstał na bazie ich doświadczeń zawodowych, umiejętności nabytych na szkoleniach, związanych ze stosowaniem różnorodnych metod terapii.

Cele zajęć:
● korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno- motorycznych
● wzmacnianie funkcji dobrze rozwiniętych
● doskonalenie technik szkolnych czytania i pisania
● wzmacnianie wiary we własne możliwości
● możliwość przeżycia sukcesu
● poprawa funkcjonowania dziecka w szkole
● wyrównywanie szans edukacyjnych.

Podczas zajęć dzieci uczestniczą w różnych rodzajach aktywności, poznają swoje mocne strony, uczą się pokonywania trudności, odnoszą sukcesy. Warunkiem skutecznych odziaływań terapeutycznych jest wsparcie i pomoc rodziców. Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, omawiamy przebieg zajęć, zachowanie dziecka, jego pracę, koncentrację. Uczymy rodziców jak pracować z dziećmi w domu, jak z nimi rozmawiać. Cieszymy się z każdego sukcesu dzieci objętych trapią, śledzimy ich losy na terenie szkoły. Wspieramy także nauczycieli w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wykorzystanie elementów terapii ręki.

Doskonalenie umiejętności czytania.

Działania plastyczne usprawniające rękę do rysowania i pisania.

Osoby prowadzące:
mgr Teresa Dobek-psycholog
mgr Danuta Walczak-pedagog

Harmonogram Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych w miesiącu kwietniu

Przedstawiamy harmonogram Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych, które będą prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej           w miesiącu kwietniu 2018 roku:

  1. 03.04.2018 r., godz. 8:00 – 12:00 – Przedszkole nr 4 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Dorota Grabowska-Oleszczuk, pedagog mgr Katarzyna Żuk-Kowalczyk;
  2. 06.04.2018 r., godz. 10:00-13:00 – Gimnazjum w Piaskach,  osoby prowadzące: psycholog mgr Anna Zielińska, psycholog mgr Barbara Bryk;
  3. 06.04.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Elżbieta Smolińska, pedagog-logopeda mgr Małgorzata Trześniewska;
  4. 09.04.2018 r., godz. 10:00 – 13:00 – Gimnazjum nr 1 w Świdniku, osoba prowadząca: psycholog mgr Anna Zielińska;
  5. 16.04.2018 r., godz. 9:00 – 12:00 – Szkoła Podstawowa w Krzesimowie,  osoby prowadzące: psycholog mgr Elżbieta Smolińska, pedagog-logopeda mgr Małgorzata Trześniewska 
  6. 17.04.2018 r., godz. 15:00 – 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku, osoby prowadzące: psycholog mgr Beata Adamek – Stawczyk, pedagog mgr Renata Prystupa 
  7. 23.04.2018 r., godz. 10:00 – 13:00 – Gimnazjum w Bystrzejowicach, osoba prowadząca: psycholog mgr Anna Zielińska

Dla zainteresowanych osób udzielane będą konsultacje    i porady.

 

Serdecznie zapraszamy