W ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w grudniu 2008r. nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otrzymała nowoczesny sprzęt – komputer typu netbook ze słuchawkami audiometrycznymi do prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Platforma Badań Zmysłów jest nowoczesnym narzędziem do wykrywana zaburzeń wzroku, słuchu i mowy, a tym samym umożliwia ich szybkie leczenie. Jak wynika z badań 20% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma różnego rodzaju kłopoty ze słuchem. Wynikają one z dużej zachorowalności na zapalenia uszu, infekcje górnych dróg oddechowych. Wady wzroku, nie leczone utrudniają dzieciom czytanie i pisanie. Mogą powodować gorsze wyniki w nauce. Wady mowy natomiast zaburzają rozwój dziecka w sferze edukacyjnej, jak i społeczno- emocjonalnej.

Platforma zawiera aktualne wersje znanych wcześniej badań „Słyszę”, „Mówię”, „Widzę” a także nowy program „Audiogram 2009” oraz Test Centralny DDT (dwudzielny test cyfrowy).

„Audiogram 2009”
Funkcja ta umożliwia wykonanie badania audiometrycznego dla przewodnictwa powietrznego, dla każdego ucha oddzielnie, zakresie częstotliwości tonów od 250 do 8000Hz, dla ubytków nie przekraczających 80dB HL. Wynikiem badania jest audiogram wyświetlany na ekranie urządzenia.

„Słyszę 2009”
Badanie przesiewowe słuchu oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000,2000 i 4000 Hz oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie.

„Widzę 2009”
Badanie wzroku oparte jest na teście różnicowania kontrastu, teście widzenia barwnego oraz teście widzenia stereoskopowego.

„Mówię 2009”
Badanie mowy prowadzone jest tak, aby doprowadzić do uzyskania jak największej ilości wiarygodnych informacji na temat rozwoju mowy dziecka.

Test Centralny DDT (dwudzielny test cyfrowy)
Test Centralny DDT
Test przesiewowy wskazujący na zaburzenia w przetwarzaniu informacji słuchowych. Przeznaczony do oceny krótkotrwałej pamięci słuchowej oraz uwagi słuchowej. Nieprawidłowe wyniki w teście występują często u dzieci z zaburzeniami mowy i specyficznymi trudnościami w nauce, w tym u dzieci u których rozpoznaje się dysleksję.

Twórcami w.w. Platformy Badań Zmysłów są pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do:
– organizowania przesiewowych badań na terenie szkół, przedszkoli,
– skorzystania z badań na terenie poradni.
Badania są bezpłatne, nie wymagamy skierowań.
Datę badania należy ustalić telefonicznie bądź osobiście.

Opracowała:
mgr Małgorzata Trześniewska
pedagog – logopeda