Standardy Ochrony Małoletnich

Informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku zostały opracowane            i wdrożone Standardy Ochrony Małoletnich.

Do zapoznania się z nimi zapraszamy rodziców          w zakładce na stronie internetowej lub                           w sekretariacie poradni.