W  ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku pracownicy naszej Poradni
p. Danuta Walczak i p. Anna Michalec wraz z nauczycielkami dwóch grup zerowych przeprowadzili w dniu 27.04.2022 roku zajęcia pod nazwą:  „Bądź bezpieczny w sieci”. Aktualnie jest  to temat ważny, ponieważ coraz młodsze dzieci korzystają z Internetu. Z  uwagi na zagrożenia jakie mogą wypływać w związku z poruszaniem się dzieci w sieci internetowej prowadzący postanowili przybliżyć im zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomić płynące z niego zagrożenia.

Cele zajęć:

  • poznanie przez  dzieci  najważniejszych zastosowań Internetu,

  • przybliżenie   dzieciom informacji o  zaletach i zagrożeniach  Internetu,

  • przekazanie dzieciom informacji, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia w sieci.

Uczestnicy zajęć poprzez zabawę, taniec, oglądanie filmu edukacyjnego, pracę plastyczną w grupach uczyli się jak bezpiecznie korzystać z sieci internetowej.