ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIASKACH

Zajęcia integracyjne:
W dniu 21.10.2022 r. , z inicjatywy Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Piaskach, odbyły się zajęcia integracyjne w klasie II. Osobami prowadzącymi byli pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku.
Cele zajęć:
– integracja zespołu klasowego,
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
– tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym,
– rozwijanie umiejętności autoprezentacji.
Podczas zajęć uczestnicy dzielili się informacjami o sobie i brali udział w
zabawach integracyjnych. Wykorzystano metody aktywizujące tj.: burzę
mózgów, metodę plakatu, metodę stacji zadaniowych. Na koniec spotkania
uczniowie podzielili się swoimi refleksjami. Organizatorzy zajęć otrzymali
pozytywne informacje zwrotne od wszystkich uczniów, co oznacza, że tego typu
spotkania korzystnie wpływają na funkcjonowanie zespołu klasowego i są przez
dzieci lubiane.
Organizatorzy zajęć:
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaskach Agnieszka Kasprzak
– Wicedyrektor Aneta Porczyńska- Wierzbik
Prowadzący:
– Katarzyna Latecka- psycholog
– Agata Nazarewicz – Jonko – pedagog
– Danuta Walczak – pedagog

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu innowacyjno –  wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej. Spotkanie odbędzie się 8.11.2022 (Wtorek) o godz. 13:30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Świdniku ul. C.K. Norwida 4 w sali OWIT. Przedstawimy  podstawowe założenia projektu oraz sposób jego realizacji. Zapraszam przedstawicieli wszystkich instytucji zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z obszaru edukacji, służby zdrowia i pomocy społecznej.

Dariusz Szałaj – koordynator współpracy międzysektorowej na poziomie Powiatu.

Zadanie pn. Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”
Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070
Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI

W  ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku pracownicy naszej Poradni
p. Danuta Walczak i p. Anna Michalec wraz z nauczycielkami dwóch grup zerowych przeprowadzili w dniu 27.04.2022 roku zajęcia pod nazwą:  „Bądź bezpieczny w sieci”. Aktualnie jest  to temat ważny, ponieważ coraz młodsze dzieci korzystają z Internetu. Z  uwagi na zagrożenia jakie mogą wypływać w związku z poruszaniem się dzieci w sieci internetowej prowadzący postanowili przybliżyć im zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomić płynące z niego zagrożenia.

Cele zajęć:

  • poznanie przez  dzieci  najważniejszych zastosowań Internetu,

  • przybliżenie   dzieciom informacji o  zaletach i zagrożeniach  Internetu,

  • przekazanie dzieciom informacji, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia w sieci.

Uczestnicy zajęć poprzez zabawę, taniec, oglądanie filmu edukacyjnego, pracę plastyczną w grupach uczyli się jak bezpiecznie korzystać z sieci internetowej.

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny              i wśród przyjaciół 

życzy Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Świdniku.