Jak ułatwić uczniom powrót do szkoły po pandemii

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku proponuje zajęcia wspierające uczniów po powrocie do szkół z nauczania zdalnego.

Pracownicy poradni psychologiczno pedagogicznej w Świdniku przez najbliższe dwa tygodnie pomogą przeprowadzić w klasach zajęcia integracyjno – adaptacyjne, które wesprą uczniów w dostosowaniu się do nowych warunków po długim okresie nauki poza społecznością szkolną.

Prosimy koordynatorów pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach o kontakt w celu ustalenia terminów zajęć.

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały dla rodziców i nauczycieli

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Jak wspierać uczniów w okresie pandemii? – dyskusja panelowa

W dniu 23.03 2021 o godz. 16.00 odbyła się dyskusja panelowa z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej w Piaskach i  Katarzyna Latecką –psychologiem Danutą Walczak – pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku na temat:

„Jak wspierać uczniów w okresie pandemii?”

Organizatorami tego spotkania byli: dyrektor Agnieszka Kasprzak , w/ce dyrektor Aneta Porczyńska- Wierzbik ze Szkoły Podstawowej w Piaskach  i Katarzyna Latecką –psycholog, Danuta Walczak-pedagog  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku.

Celem spotkania było:

 1. Przedstawienie sytuacji psychologicznej uczniów w okresie pandemii w świetle badań przeprowadzonych w marcu 2020 r.
 2. Wskazanie nowych problemów jakie pojawiły się w pracy z uczniami i rodzicami w okresie pandemii.
 3. Ukazanie jak można wspierać uczniów w okresie pandemii – rozwiązania praktyczne.
 4. Wymiana doświadczeń w procesie wspierania uczniów i rodziców w okresie pandemii.

W spotkaniu wzięło udział 39 nauczycieli i koordynatorów zespołów wychowawczych klas.

Omówione zagadnienia, otrzymane materiały, wskazówki, propozycje mogą być pomocne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, w obecnej sytuacji pandemii.

                                                                                                            Katarzyna Latecka, Danuta Walczak

Tydzień zawodów – czas na strzał w 10 !

Tydzień zawodów – czas na strzał w 10 !

Lubelskie Kuratorium Oświaty, w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10”, zaplanowało działania służące pomocy w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących  w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał  w 10!”.

W ramach tej akcji uczniowie i rodzice będą mieli możliwość telefonicznego skontaktowania się     z doradcami zawodowymi, którzy będą  w określonych godzinach dyżurowali po wskazanymi niżej numerami telefonów. W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice mają możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.

Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się  w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań            o kształcenie  w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół.

W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Zarówno  w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.

Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień

 od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

· od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),

· od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

1) 81 747 35 26

2) 500 303 388

3) 509 731 851

4) 81 5341010

5) 815853106

6) 82 5664110

Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących      w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku doradca zawodowy pełni dyżur pod numerem tel. 817591510 w godzinach:

 poniedziałek  9.00 – 13.00

 wtorek 8.00 – 13.00

 środę 12.30 – 16.30

 czwartek 14.00 – 18.00

piątek 8.00 – 11.00

Jak wspierać ucznia w okresie pandemii? Dyskusja panelowa.

W dniu 16.02 2021  o godz. 16.00 odbyła się na platformie Teams dyskusja panelowa  z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej nr. 5 w Świdniku oraz Danutą Walczak – pedagogiem –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdniku na temat:

,, Jak wspierać uczniów w okresie pandemii?

Organizatorami  tego  spotkania byli: wicedyrektor Marzena Herda i Elżbieta Czerniak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, z ramienia Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku Danuta Walczak koordynator współpracy z placówką.

Celami spotkania było:

 1. Przedstawienie sytuacji psychologicznej uczniów w okresie pandemii w świetle  badań. (20 –21 marca 2020 r.).
 2. Wskazanie  nowych problemów jakie pojawiły się w pracy z uczniami i rodzicami w okresie pandemii.
 3. Ukazanie jak można wspierać uczniów w okresie pandemii – rozwiązania praktyczne.
 4. Wymiana doświadczeń w procesie wspierania uczniów i rodziców w okresie pandemii.

W spotkaniu wzięło udział 51 nauczycieli i koordynatorów zespołów wychowawczych klas. Omówione zagadnienia, otrzymane materiały, wskazówki, propozycje  mogą być pomocne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, w obecnej sytuacji pandemii.

Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Serdecznie zapraszamy rodziców i nauczycieli Przedszkola przy  Szkole Podstawowej nr 3 „W krainie Kubusia Puchatka” na konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w formie zdalnej.

Termin:

14 stycznia 2021 r.  godz. 14.00-17.00

Możliwe sposoby kontaktu:

 • e-mailowy:
 • telefoniczny: 793 180 223
 • Skype PPP Świdnik

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W OKRESIE FERII

Informujemy, że w okresie ferii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom telefonicznie, bez wcześniejszego umawiania się oraz stacjonarnie po ustaleniu godziny wizyty. 

Porady udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00.-18.00, w piątek w godzinach 8.00.-15.00 pod numerami telefonów: (81) 751-52-36 oraz (81) 759-15-10.

Ponadto przypominamy o możliwości bezpośredniego, całodobowego kontaktu z wybranym pracownikiem poradni mailowo za pomocą Poradni Online.