Wypełnionych radością i miłością Świąt Bożego Narodzenia     

Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i miłości.

Życzy

Dyrektor i Pracownicy

Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku