Od października rozpoczęliśmy nowy cykl

treningu koncentracji uwagi

Memorki”

Zajęcia kierowane są – podobnie jak w latach poprzednich – do uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej. Nowością w tym roku są zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV.

Trening rozpoczął się na początku października i potrwa do czerwca 2022 roku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są realizowane w małych 4-osobowych grupach. Głównym celem treningu jest wypracowanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi oraz samodzielnej relaksacji i uważności. W klasach IV podejmowana jest również tematyka związana z efektywnym uczeniem się.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów:

mgr Beatę Adamek-Stawczyk tel. 81/7515236 wew. 37

mgr Dorotę Grabowską-Oleszczuk tel. 81/7515236 wew.39