Tydzień zawodów – czas na strzał w 10 !

Lubelskie Kuratorium Oświaty, w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10”, zaplanowało działania służące pomocy w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących  w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał  w 10!”.

W ramach tej akcji uczniowie i rodzice będą mieli możliwość telefonicznego skontaktowania się     z doradcami zawodowymi, którzy będą  w określonych godzinach dyżurowali po wskazanymi niżej numerami telefonów. W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice mają możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.

Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się  w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań            o kształcenie  w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół.

W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Zarówno  w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.

Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień

 od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

· od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),

· od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

1) 81 747 35 26

2) 500 303 388

3) 509 731 851

4) 81 5341010

5) 815853106

6) 82 5664110

Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących      w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku doradca zawodowy pełni dyżur pod numerem tel. 817591510 w godzinach:

 poniedziałek  9.00 – 13.00

 wtorek 8.00 – 13.00

 środę 12.30 – 16.30

 czwartek 14.00 – 18.00

piątek 8.00 – 11.00