W dniu 16.02 2021  o godz. 16.00 odbyła się na platformie Teams dyskusja panelowa  z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej nr. 5 w Świdniku oraz Danutą Walczak – pedagogiem –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdniku na temat:

,, Jak wspierać uczniów w okresie pandemii?

Organizatorami  tego  spotkania byli: wicedyrektor Marzena Herda i Elżbieta Czerniak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, z ramienia Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku Danuta Walczak koordynator współpracy z placówką.

Celami spotkania było:

  1. Przedstawienie sytuacji psychologicznej uczniów w okresie pandemii w świetle  badań. (20 –21 marca 2020 r.).
  2. Wskazanie  nowych problemów jakie pojawiły się w pracy z uczniami i rodzicami w okresie pandemii.
  3. Ukazanie jak można wspierać uczniów w okresie pandemii – rozwiązania praktyczne.
  4. Wymiana doświadczeń w procesie wspierania uczniów i rodziców w okresie pandemii.

W spotkaniu wzięło udział 51 nauczycieli i koordynatorów zespołów wychowawczych klas. Omówione zagadnienia, otrzymane materiały, wskazówki, propozycje  mogą być pomocne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, w obecnej sytuacji pandemii.