Szanowni Państwo

Od 04.05.2020 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku powraca do pracy stacjonarnej. Rozpoczynamy diagnozowanie dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej. Diagnoza będzie się odbywała z zachowaniem zasad sanitarnych związanych z prowadzeniem badań w czasie epidemii. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 751 52 36, 81 759 15 10.

Dyrektor PPP w Świdniku

Dariusz Szałaj