Harmonogram pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dniach 30.04.2018 -04.05.2018 przedstawia się następująco:

30.04.2018 r. (poniedziałek) – 8:00 – 18:00

02.05.2018 r. (środa) –  poradnia nieczynna

04.05.2018 r. (piątek) – 8:00 – 15:00