Pomagamy dzieciom osiągać sukcesy

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku szkolnym odbywają się w tutejszej poradni cyklicznie raz w tygodniu w małych grupach 4 – 6 osobowych. Dzieci pracują w oparciu
o własny program ćwiczeń autorek, który powstał na bazie ich doświadczeń zawodowych, umiejętności nabytych na szkoleniach, związanych ze stosowaniem różnorodnych metod terapii.

Cele zajęć:
● korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno- motorycznych
● wzmacnianie funkcji dobrze rozwiniętych
● doskonalenie technik szkolnych czytania i pisania
● wzmacnianie wiary we własne możliwości
● możliwość przeżycia sukcesu
● poprawa funkcjonowania dziecka w szkole
● wyrównywanie szans edukacyjnych.

Podczas zajęć dzieci uczestniczą w różnych rodzajach aktywności, poznają swoje mocne strony, uczą się pokonywania trudności, odnoszą sukcesy. Warunkiem skutecznych odziaływań terapeutycznych jest wsparcie i pomoc rodziców. Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, omawiamy przebieg zajęć, zachowanie dziecka, jego pracę, koncentrację. Uczymy rodziców jak pracować z dziećmi w domu, jak z nimi rozmawiać. Cieszymy się z każdego sukcesu dzieci objętych trapią, śledzimy ich losy na terenie szkoły. Wspieramy także nauczycieli w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wykorzystanie elementów terapii ręki.

Doskonalenie umiejętności czytania.

Działania plastyczne usprawniające rękę do rysowania i pisania.

Osoby prowadzące:
mgr Teresa Dobek-psycholog
mgr Danuta Walczak-pedagog