Zajęcia grupowe – Rozwój i równowaga

27 Wrzesień 2017

Zapraszamy dzieci z klas I – II szkół podstawowych na grupowe zajęcia:

rozwojirownowaga

Zajęcia są kierowane do uczniów z grupy ryzyka dysleksji (honorujemy opinie z każdej poradni, ale w pierwszej kolejności kwalifikowane będą dzieci znajdujące się pod opieką PPP-P Świdnik).

Rozwój i równowaga” mają charakter korekcyjno-kompensacyjny, a ich cel to wyrównywanie dysharmonii rozwojowych.

Terminy i miejsce spotkań:

Nabór do grupy – trwa.

Rozpoczęcie zajęć –październik/listopad 2017 roku.

Zajęcia będą odbywały się w środy w godzinach 16.40-17.40 w lokalu przy ul. Wyszyńskiego 14 (sale terapeutyczne).

Osoby prowadzące: Beata Adamek-Stawczyk (psycholog) i Dorota Grabowska-Oleszczuk (psycholog).

Zapisy w sekretariacie poradni (konieczne jest wypełnienie Karty Zgłoszenia dziecka na zajęcia).

rozwojirownowaga2

Dane kontaktowe

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świdniku

ul. C.K.Norwida 2a,
21-040 Świdnik
tel. (0-81) 751-52-36
fax (0-81) 759-15-10

kontakt e-mail:
info@poradnia.swidnik.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 800 - 1800
Wtorek: 800 - 1800
Środa: 800 - 1800
Czwartek: 800 - 1800
Piątek: 800 - 1500