Zadania

Naszym celem jest:
Zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom, nauczycielom, rodzicom w tworzeniu warunków wspomagania dziecka w rozwoju.

Osobom zgłaszającym się do nas gwarantujemy wysoką jakość świadczonej pomocy psychologicznej pedagogicznej, logopedycznej, profesjonalne doradztwo zawodowe, przyjazne warunki wspomagania w rozwoju.

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież w wieku 0 – 18 lat zamieszkującą na terenie Powiatu Świdnickiego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jedyną publiczną bezpłatną placówką tego typu w Powiecie Świdnickim.

Prowadzimy:

 • badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • terapię pedagogiczną dla dzieci w wieku 2 – 6 lat ułatwiającą start szkolny
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • pracę z rodziną
 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce szkolnej
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
 • grupy wsparcia dla rodziców, uczniów, nauczycieli
 • psychoedukację
 • zajęcia aktywizujące wybór zawodu
 • biofeedback
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wieku 0 – 6 lat

Ponadto:
Opracowujemy i realizujemy indywidualne programy terapeutyczne dla uczniów, a także zespołów klasowych.
W szczególnych, wymagających tego przypadkach przeprowadzamy badania na terenie domu rodzinnego dziecka.

__________________________________________________________________________________________

Przyjęcia odbywają się po uprzednim wypełnieniu karty zgłoszenia w sekretariacie lub przesłaniu wypełnionej karty drogą mailową lub faxem.

Karta zgłoszenia dziecka

Opinia o uczniu/dziecku na potrzeby zespołu orzekającego

Wniosek o wydanie orzeczenia dla dziecka w wieku przedszkolnym

Wniosek o wydanie orzeczenia dla ucznia

Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne

Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne i WWR

Zaświadczenie lekarskie – Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna

Wniosek o wydanie opinii przez PPP w Świdniku

Wniosek do dyrektora szkoły w sprawie wydania opinii o specyficznych zaburzeniach rozwojowych ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Dane kontaktowe

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świdniku

ul. C.K.Norwida 2a,
21-040 Świdnik
tel. (0-81) 751-52-36
fax (0-81) 759-15-10

kontakt e-mail:
info@poradnia.swidnik.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 800 - 1800
Wtorek: 800 - 1800
Środa: 800 - 1800
Czwartek: 800 - 1800
Piątek: 800 - 1500