Ogłoszenie – Międzynarodowy tydzień mediacji

12 Październik 2017

mediacjeMIĘDZYNARODOWY

TYDZIEŃ

MEDIACJI

16-20 października 2017 roku

19 października (czwartek) mediatorzy PPP-Świdnik zostali zaproszeni do Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach z okazji Światowego Dnia Mediacji na spotkanie ze szkolnymi mediatorami z klas VI-VII SP i II-III Gimnazjum oraz ich opiekunem Panią Anną Niewęgłowską – Maik.

Zaplanowano różne formy integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi mediatorami oraz promocję mediacji wśród uczniów szkoły.

20 października (piątek) w godzinach 12-14 mediatorzy zapraszają na PUNKT KONSULTACYJNY do Poradni – gabinet nr 7:

Rodzicu:

- Jeżeli chcesz dowiedzieć się na czym polega mediacja lub ustalić czy konflikty, które przeżywasz można rozstrzygnąć na drodze mediacji…

- Jeżeli doświadczasz uporczywych konfliktów w szkole odnośnie Twojego dziecka lub w rodzinie (np. dotyczące opieki nad dziećmi, kontaktów z rodzicem nie zamieszkującym z dzieckiem itp.) albo też  masz przedłużającą się i męczącą sprawę sądową związaną z Twoim dzieckiem…

Nauczycielu:

- Jeżeli interesuje Cię tematyka mediacji rówieśniczych i chciałbyś propagować tę formę rozwiązywania konfliktów w swojej szkole….

ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ:

Beata Adamek-Stawczyk – mediator szkolny

Renata Prystupa – mediator sądowy

Dane kontaktowe

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świdniku

ul. C.K.Norwida 2a,
21-040 Świdnik
tel. (0-81) 751-52-36
fax (0-81) 759-15-10

kontakt e-mail:
info@poradnia.swidnik.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 800 - 1800
Wtorek: 800 - 1800
Środa: 800 - 1800
Czwartek: 800 - 1800
Piątek: 800 - 1500