Nauka czytania

CZYTANIE jest jedną z podstawowych umiejętności nabywanych przez dziecko w procesie edukacji ,która umożliwia mu odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego. Współcześnie wciąż jest to jedna z podstawowych form komunikowania się dlatego czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności każdego człowieka.

Dobra technika czytania u dziecka warunkuje zrozumienie tekstu, a to jest niezbędne do dalszej nauki, a także jego rozwoju.

Jest wiele dzieci, które mimo dobrego rozwoju umysłowego i nieuszkodzonych receptorów wzroku i słuchu, nie mogą nauczyć się czytać i pisać w czasie przewidzianym w programie nauczania.

Trudności pojawiają się u dzieci już w pierwszych tygodniach, miesiącach nauki klasy I. Tego nie wolno lekceważyć! Bywa, że dziecko nie chce chodzić do szkoły, zamyka się w sobie, a przyczyną są trudności w czytaniu. Wówczas należy skorzystać z pomocy specjalistów poradni.

Należy pamiętać, iż uczeń do końca klasy III powinien opanować czytanie w takim stopniu, aby było ono płynne, poprawne i stało się dla dziecka narzędziem uczenia się innych przedmiotów.

Wczesne wykrycie trudności dziecka i podjęcie odpowiedniej terapii przyczynia się do zapobiegania późniejszym niepowodzeniom szkolnym.

Specyficzne trudności w czytaniu należy odróżnić od trudności, jakie ma każde dziecko rozpoczynające naukę czytania i pisania.

Jednym ze wskaźników, że dziecko ma trudności w czytaniu jest czas potrzebny do opanowania tej umiejętności. Ten czas może być różny, jednak, gdy słyszymy od wychowawcy, iż dziecko ma trudności w czytaniu – sprawdźmy to !

Co powinno zaniepokoić rodzica u dziecka ?

 • dziecko ma trudności w zapamiętaniu liter,
 • myli litery,
 • nie chce czytać,
 • męczy się (szczególnie czytając głośno),
 • przestawia litery w wyrazach, co zmienia ich sens,
 • nie różnicuje dźwięków np.: b – p, d – t – d,
 • robi błędy w czytaniu np.: pomija wyrazy lub je dodaje, sylaby, końcówki w wyrazach, zniekształca wyrazy,
 • często gubi miejsca, w których czyta,
 • ma trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby,
 • pomija interpunkcję,
 • ma trudności w opowiedzeniu, co przeczytało.

Jeżeli zaobserwujemy niepokojące objawy u dziecka zwróćmy się wtedy o pomoc do specjalisty Poradni.

W Poradni jest prowadzona terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu w formie indywidualnych bądź grupowych zajęć. Zawsze poprzedzona jest ona diagnozą psychologa , pedagoga i jeśli jest to konieczne logopedy. Taka diagnoza jest punktem wyjścia do stworzenia dla dziecka indywidualnego programu do terapii. Specjalista także ukierunkuje rodzica jak pracować z dzieckiem w domu.

Taka wzajemna współpraca (rodzic – pedagog) nastawiana na pomoc dziecku w przezwyciężaniu jego trudności jest warunkiem uzyskania pozytywnych efektów terapii.

W terapii pedagogicznej w Poradni wykorzystuję różne metody i pomoce specjalistyczne doskonalące naukę czytania. Najczęściej są to następujące metody czytania:

 • Trening szybkiego czytania,
 • Metoda czytania globalnego,
 • Metoda analityczno syntetyczno-sylabowa,
 • Metoda analityczno syntetyczna o charakterze fonetycznym (metoda barwno-dźwiękowa).

Galeria zdjęć

TERAPIA PEDAGOGICZNA, osoba prowadząca: Danuta Walczak

CZYTANIE GLOBALNE

TRENING SZYBKIEGO CZYTANIA

CZYTANIE Z PODZIAŁEM NA ROLE

ĆWICZENIA W CZYTANIU ZE ZROZUMIENIEM

RODZICU PAMIĘTAJ!

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku Twoje dziecko znajdzie specjalistyczną pomoc w nauce czytania.

Dane kontaktowe

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świdniku

ul. C.K.Norwida 2a,
21-040 Świdnik
tel. (0-81) 751-52-36
fax (0-81) 759-15-10

kontakt e-mail:
info@poradnia.swidnik.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 800 - 1800
Wtorek: 800 - 1800
Środa: 800 - 1800
Czwartek: 800 - 1800
Piątek: 800 - 1500