Zajęcia dla przedszkolaków teraz w nowych salach

12 Lipiec 2016

14 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowych sal terapeutycznych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świdniku. Zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, a także grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym będą teraz prowadzone w centrum miasta, przy ul. Wyszyńskiego 14.
Do dyspozycji podopiecznych oddano cztery pomieszczenia odpowiednio wyposażone
w pomoce i sprzęt terapeutyczny. Symbolicznego otwarcia nowej siedziby dokonali wicestarosta Waldemar Białowąs oraz dyrektor poradni Dariusz Szałaj.
W okresie wakacyjnym zapraszamy na grupowe zajęcia terapeutyczne, które będą się odbywały w lipcu w poniedziałki i wtorki oraz tydzień z wczesnym wspomaganiem
w dniach 11-15 lipca. Przewidujemy wiele ciekawych zajęć, zabaw i ćwiczeń między innymi zajęcia terapeutyczne z zakresu dogo i felinoterapii.
Serdecznie zapraszamy !

Czytanie to świetna zabawa

26 Maj 2016

,,… Świat jest wielki

a po drodze tyle pytań…

odpowiedzi poszukajcie

w kartach książek.

Książki mówią:

-    Nie zabłądzi ten, kto czyta!

Książki mówią, że ciekawscy

żyją mądrzej…”

W. Chotomska

W bieżącym roku szkolnym w ramach współpracy z domem rodzinnym, zaproszono rodziców do udziału w akcji promującej wspólne czytanie z dzieckiem: ,, Czytanie to świetna zabawa”. Rodzice chętnie włączyli się w akcję cyklicznego czytania dzieciom bajek, wierszy, opowiadań, podczas orgaznizowanych zajęć terapeutycznych grupowych.

Podjęta forma współpracy ma zachęcić rodziców do systematycznego, codziennego głośnego czytania dziecku. Ponadto ma przekonać, aby wspólne czytanie stało się przyjętym zwyczajem i normą w domu rodzinnym. Lektura jest znakomitym sposobem rozwijania dziecięcego umysłu, budzenia motywacji do nauki czytania i pisania, kształtowania zainteresowań czytelniczych. To od dorosłych zależy, czy rozbudzimy w dziecku motywację do czytania, czy dzieci będą miały swoich ulubionych bohaterów, czy będą w stanie przeczytać szkolną lekturę, czy sięgną po ukochaną książkę po wielu latach.

Organizowane podczas zajęć terapeutycznych spotkania z literaturą dziecięcą stanowią także okazję do pogłębienia więzi rodziców z dzieckiem. Występ rodzica w roli lektora czytającego głośno całej grupie, budzi w dzieciach wiele radosnych emocji. Są one dumne, radosne, szczęśliwe, że to właśnie ich rodzic zapozna uczestników zajęć z nowym utworem. Ponadto jest to znakomita okazja do rozmowy odnośnie wysłuchanych treści i możliwość  do bogacenia wiedzy społecznej dziecka. Zaproszeni rodzice krótko opowiadają o swojej pracy, wykonywanym zawodzie.

Cykliczne spotkania z książką / literaturą dziecięcą zaowocowały wieloma twórczymi pracami dzieci. Na kanwie wysłuchanej treści bajek, wierszy, opowiadań powstało wiele prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Dzieci bardzo chętnie rysowały postacie
z bajek, sytuacje i wydarzenia. Utwory literackie były także inspiracją do twórczych zabaw ze śpiewem, ruchem, tańcem.

Ważnym elementem akcji promującej wspólne czytanie z dzieckiem była także dwukrotna wizyta w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku. Zabawą wśród książek zachwyceni byli zarówno najmłodsi, jak i starsi uczestnicy spotkania. Podczas zorganizowanych zajęć bibliotecznych, przy współpracy pani Joanny Makuszewskiej, dzieci w naturalny sposób poznawały bibliotekę, jako miejsce realizacji najróżniejszych potrzeb czytelniczych oraz jej księgozbiory. Obserwowały pracę bibliotekarza. Zapoznały się z budową książki, regulaminem korzystania z księgozbioru, sposobem rejestracji czytelników. Warto podkreślić, iż wiele osób bezpośrednio skorzystało z możliwości założenia karty bibliotecznej stałego czytelnika, wypożyczając wspólnie z dzieckiem jego ulubione książki i czasopisma.

Rodzice bardzo chętnie włączyli się także w zorganizowane na terenie biblioteki zabawy twórcze rozbudzające zainteresowania czytelnicze. W bibliotece dzieci wspólnie z rodzicami wykonały ciekawe i pomysłowe prace plastyczno-techniczne inspirowane utworem literackim  ,,Mole książkowe”.

Chętni rodzice odczytali dzieciom wybrane utwory polskiej i światowej literatury dziecięcej. Dzieci z uwagą i zaciekawieniem wsłuchiwały się w treść  zaprezentowanych bajek i wierszy. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały nagrody – pamiątkowe znaczki oraz papierowe zakładki do książek.

Bożena Potępska

Urszula Celińska

Wsparcie dla uczniów powracających z zagranicy

17 Maj 2016

Od kilu lat obserwujemy powroty uczniów z krajów, w których korzystali oni z innych systemów edukacyjnych (Anglia, Hiszpania, Niemcy, Ukraina, Włochy). Nie wszystkie dzieci przebywając za granicą uczyły się  języka polskiego. W związku z tym rozpoczynając naukę
w naszych szkołach napotykają już na początku edukacji na problemy związane
z niewystarczającą znajomością  języka polskiego zarówno w mowie jak i w piśmie. Dodatkową trudnością jest adaptacja do nowych warunków szkolnych, rówieśniczych
i społecznych. Nauczyciele podległych nam szkół sygnalizują problemy tych uczniów, kierują rodziców do poradni na wstępną analizę istniejących problemów. W trosce o zaspokajanie pojawiających się potrzeb środowiska lokalnego podjęliśmy w poradni pracę terapeutyczną
z uczniami przejawiającymi opisane problemy. Dysponujemy bazą pomocy terapeutycznych do pracy z uczniami w tym zakresie. Szczególnie przydatne  są pomoce ,, neutralne  kulturowo’’- korzystanie z nich nie wymaga posługiwania się językiem polskim. Obserwujemy pozytywne efekty terapii, które wspomagają funkcje językowe. Dzięki tej pracy uczniowie
w szybszym tempie nabywają umiejętności posługiwania się ojczystym językiem  w zakresie mowy i pisma.

Mowa i funkcje językowe znajdują się w lewej półkuli mózgu co obrazuje poniższy rysunek:

20160517-img1

Praca ucznia w oparciu o pomoce neutralne kulturowo.

Uczeń ćwiczy pamięć sekwencyjną – lewopółkulową. Pamięć ta pozwala czytać ze zrozumieniem, odpowiada za uczenie się z podręczników i innych tekstów.

20160517-img2

20160517-img3

Opracowały:    mgr Teresa Dobek,  mgr Danuta Walczak

Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyzmie

2 Kwiecień 2016

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyzmie, z tej okazji mamy dla Państwa kilka propozycji spotkań i konsultacji. Zapraszamy !!!

Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszej strony na Facebooku:
https://web.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-%C5%9Awidniku-947054712051426/?fref=ts

Dogoterapia

15 Marzec 2016

,, … towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie,
dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na świecie,
bo ileż radości daje tak piękna i rozumna istota jak pies.”
Ks. Jan Twardowski

Terapia dzieci przez kontakt ze zwierzętami.
Stymulacja rozwoju dziecka niekiedy wymaga stosowania alternatywnych, niekonwencjonalnych metod i form pracy. Jedną z nich jest dogoterapia – czyli terapia z udziałem psa.
O jej dobroczynnym działaniu mogli przekonać się rodzice i dzieci podczas organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdniku spotkań warsztatowych.
Zajęcia prowadziły specjalistki z zakresu dogoterapii. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 25.01.2016 r. z udziałem p. Moniki Łoszak oraz
Fiony, kolejne w dniach 17 i 25.02.2016 z udziałem p. Marty Kubiak oraz Fuli. Celem zajęć było przybliżenie rodzicom metody dogoterapii jako jednej
z najczęściej spotykanych w Polsce form terapii z udziałem zwierząt.
Spotkania z czworonożnym przyjacielem przebiegały w formie wesołej zabawy, miały charakter nauki i terapii. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość podjęcia próby przełamania swojego oporu, czy też lęku przed kontaktem
z psem, zaakceptowania jego obecności w swoim bliskim otoczeniu, nawiązania i pogłębienia kontaktu ze zwierzęciem poprzez głaskanie, dotykanie, obserwację  jego zachowania, podejmowanie prób karmienia. Ponadto dzieci poznawały          różne przedmioty niezbędne do pielęgnacji psa.
W trakcie radosnej zabawy, a także ukierunkowanych przez prowadzącego ćwiczeń dzieci uczyły się właściwych postaw w stosunku do zwierząt, poznawały zasady opieki nad nimi, a także najbardziej typowe reakcje psa
w różnych sytuacjach. Zajęcia stymulowały rozwój zmysłów dziecka: wzroku, słuchu, dotyku, węchu.
W celu wzbogacenia i usystematyzowania wiedzy na temat zooterapii oraz wpływu zwierząt na rozwój i funkcjonowanie dziecka rodzice otrzymali opracowane w formie pisemnej materiały szkoleniowe.

Dane kontaktowe

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świdniku

ul. C.K.Norwida 2a,
21-040 Świdnik
tel. (0-81) 751-52-36
fax (0-81) 759-15-10

kontakt e-mail:
info@poradnia.swidnik.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 800 - 1800
Wtorek: 800 - 1800
Środa: 800 - 1800
Czwartek: 800 - 1800
Piątek: 800 - 1500